Eğitim Bilimleri Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR
Türk Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER
Tarih Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
Coğrafya Doç. Dr. Sedat BENEK
İktisat Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR    
İşletme            Prof.Dr. Ferit KÜÇÜK
Maliye Prof. Dr. Murat DEMİR
Kamu Yönetimi Prof. Dr. Abdullah ÇELİK
Temel İslam Bilimleri Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ        
Felsefe ve Din Bilimleri Doç. Dr. Celil ABUZAR
İslam Tarihi ve Sanatları Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Sosyoloji Doç. Dr. Şevket ÖKTEN
Bölgesel Kalkınma Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR

BOLOGNA

 

TEZLİ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI

Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr