ENSTİTÜ SEKRETERİ

                                                                                     
                                                                                               Aziz KILIÇ
                                                                                           Enstitü Sekreteri

                                                                                           Tlf.318 30 00 D. 37 68
                                                                                 e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 
             MEMUR                                                   MEMUR                                                MEMUR
                                                          
Hasan TENEKECİ                                                     Muharrem KAYNAK                                                   Hasan YÖRÜK   
   Öğrenci İşleri                                                               Öğrenci İşleri                                                              Genel Evrak

   Tlf. 318 30 00 D. 37 69                                                   Tlf. 318 30 00 D. 16 24                                              Tlf. 1622
e-posta: hasantenekeci@gmail.com                 e-posta:muharremkaynak@harran.edu.tr                 e-posta:hasanyürük@harran.edu.tr


                MEMUR                                                 MEMUR    
                       
            Tahir BEYLEM                                                            Cemil AKSAK                                                                          
         İdari ve Mali İşleri                                                             Yazı İşleri                                                                                           
             Tlf. 318 30 00 D. 14 06                                                    Tlf. 318 30 00 D. 16 25                                                                                                
             e-posta:
tahirbeylem@harran.edu.tr
                  e-posta: cemilaksak@harran.edu.tr                                       
 

BOLOGNA