Tarih Anabilim Dalı
Coğrafya Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Maliye Anabilim Dalı

 
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr