E n s t i t ü  K u r u l u

                        Prof.Dr. Abdullah ÇELİK                   (Kamu Yönetimi)                        
                        Prof.Dr. Musa K.YILMAZ                  (Temel İslam Bilimleri)          
                        Prof.Dr. Kasım ŞULUL                     (İslam Tarihi ve Sanatları)                 
                        Prof.Dr. Abdullah EKİNCİ                  (Tarih)            
                        Prof.Dr. Mehmet ÖNAL                    (Arkeoloji)
                        Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ                 (Sanat Tarihi)
                        Prof.Dr. Murat DEMİR                      (Maliye)
                        Prof.Dr. Kaplan ÜSTÜNER                (Türk Dili ve Edebiyatı)
                        Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR              (Eğitim Bilimleri)
                        Prof.Dr. Ferit KÜÇÜK                        (İşletme)
                        Prof.Dr. Salih TUR                            (Doğu Dilleri)
                        Doç.Dr. Sedat BENEK                     (Coğrafya)      
                        Doç.Dr. Celil ABUZER                      (Felsefe ve Din Bilimleri)      
                        Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR         (Bölgesel Kalkınma)
                        Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR         (İktisat)      
                        Doç. Dr. Şevket ÖKTEN                    (Sosyoloji)
                        Doç.Dr.Nazmiye CENNETKUŞU        (Batı Dilleri)
                        Doç.Dr. Suat KARAHAN                   (Güzel Sanatlar)
                        Dr.Öğr. Üyesi Leven KAYA                (Ekonometri)


 

BOLOGNA