E n s t i t ü  K u r u l u

                        Prof.Dr. Abdullah ÇELİK                   (Kamu Yönetimi)                        
                        Prof.Dr. Musa K.YILMAZ                  (Temel İslam Bilimleri)          
                        Prof.Dr. Kasım ŞULUL                     (İslam Tarihi ve Sanatları)                 
                        Prof.Dr. Abdullah EKİNCİ                  (Tarih)            
                        Prof.Dr. Mehmet ÖNAL                    (Arkeoloji)
                        Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ                 (Sanat Tarihi)
                        Prof.Dr. Murat DEMİR                      (Maliye)
                        Prof.Dr. Kaplan ÜSTÜNER                (Türk Dili ve Edebiyatı)
                        Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR              (Eğitim Bilimleri)
                        Prof.Dr. Ferit KÜÇÜK                        (İşletme)
                        Prof.Dr. Salih TUR                            (Doğu Dilleri)
                        Doç.Dr. Sedat BENEK                     (Coğrafya)      
                        Doç.Dr. Celil ABUZER                      (Felsefe ve Din Bilimleri)      
                        Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR         (Bölgesel Kalkınma)
                        Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR         (İktisat)      
                        Doç. Dr. Şevket ÖKTEN                    (Sosyoloji)
                        Doç.Dr.Nazmiye CENNETKUŞU        (Batı Dilleri)
                        Doç.Dr. Suat KARAHAN                   (Güzel Sanatlar)
                        Dr.Öğr. Üyesi Leven KAYA                (Ekonometri)


 

BOLOGNA

 

TEZLİ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI

Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr