MÜDÜR
      
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK
 Müdür
Tlf.: 318 30 00 Dahili-37 67
e-posta: acelik@harran.edu.tr


 
                          MÜDÜR YARDIMCISI                                                    MÜDÜR YARDIMCISI                                              
                                                                                        
Doç. Dr. Veysi GÜNAL                                                                               Doç. Dr. Ahmet KAYA          
Müdür Yardımcısı                                                                                   Müdür Yardımcısı 
Tlf. : 318 30 00 D-14 21                                                                                      Tlf. : 318 30 00 D- 14 21
 e-posta:vgunal@harran.edu.tr                                                                     e-posta:akaya@harran.edu.tr                                                                              
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 318 30 00 Dahili 37 68
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ 
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri

TEZSİZ 
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi 
Tarih 
Eğitim Yönetimi