MÜDÜR
      
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK
 Müdür
Tlf.: 318 30 00 Dahili-37 67
e-posta: acelik@harran.edu.tr


 
                          MÜDÜR YARDIMCISI                                                    MÜDÜR YARDIMCISI                                              
                                                                               
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ                                                              Doç. Dr. Ahmet KAYA          
Müdür Yardımcısı                                                                                   Müdür Yardımcısı 
Tlf. : 318 30 00 D-14 21                                                                                      Tlf. : 318 30 00 D- 14 21
 e-posta:esrasiverekli@harran.edu.tr                                                                     e-posta:akaya@harran.edu.tr                                                                              
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 318 30 00 Dahili 37 68
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 

BOLOGNA