Eğitim Bilimleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin USTA
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER
Tarih Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
Coğrafya Doç. Dr. Sedat BENEK
İktisat Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM    
İşletme            Doç.Dr. Ferit KÜÇÜK
Maliye Prof. Dr. Abuzer PINAR
Kamu Yönetimi Prof. Dr. Abdullah ÇELİK
Temel İslam Bilimleri Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ        
Felsefe ve Din Bilimleri Doç. Dr. Celil ABUZAR
İslam Tarihi ve Sanatları Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Sosyoloji Doç. Dr. Şevket ÖKTEN
   
   

DÖNEM SUNUMLARI

DÖNEM SUNUMLARI
1-Güz Y.y Tezsiz İşletme
2-Güz Y.y Tezsiz Tarih
3-Güz Yy.Yüksek Lis./
DoktoraSeminer Sunum Tablosu


Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan Örijinalik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr