BÖLGESEL KALKINMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
COĞRAFYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
EĞİTİM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 

 
 
 
 
 

BOLOGNA

 

TEZLİ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI

Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr