BÖLGESEL KALKINMA ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERS?N ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5233501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5233502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5233505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 3 24
4 5233107
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Z 3 0 3 6
5 5233108 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
6 5233101 Mikro İktisadi Analiz S 3 0 3 6
7 5233102 Güneydoğu Anadolu Ekonomi Tarihi S 3 0 3 6
8 5233103 Beşeri Sermaye ve Bölgesel Kalkınma S 3 0 3 6
9 5233104 Bölgesel Kalkınmada Kamu Politikaları S 3 0 3 6
10 5233105 Kurumlar ve Bölgesel Kalkınma S 3 0 3 6
11 5233106 Kırsal Kalkınma Polit. ve Bölgesel Gelişme S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERS?N ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5233601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5233602 Uzmanlık alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5233605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 3 24
4 5233206 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 6
5 5233207 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
6 5233201 Makro İktisadi Analiz S 3 0 3 6
7 5233202 Bölgesel Politik Ekonomi S 3 0 3 6
8 5233203 Teknolojik Gelişme ve Kalkınma S 3 0 3 6
9 5233204 Küreselleşme Bölgeselleşme ve AB S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERS?N ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5233502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5233505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERS?N ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5233602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5233605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Bölgesel Kalkınma Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)