COĞRAFYA ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255101 CBS ve Arazi Kullanım Uygulamaları S 3 0 3 6
2 5255102 Coğrafi Ekoloji S 3 0 3 6
3 5255103 Coğrafi Planlamada Yöntem ve Teknikler S 3 0 3 6
4 5255107 Fluviyal Jeomorfoloji S 3 0 3 6
5 5255108 Havza Planlaması S 3 0 3 6
6 5255109 Klimatoloji ve Hava Kütleleri S 3 0 3 6
7 5255110 Kuvaterner Jeomorfolojisi S 3 0 3 6
8 5255111 Kültür Turizmi S 3 0 3 6
9 5255112 Suç Çoğrafyası S 3 0 3 6
10 5255113 Şehir Coğrafyası Araştırmaları S 3 0 3 6
11 5255117 Türkiye'de Nüfus Hareketleri S 3 0 3 6
12 5255118 Volkan Coğrafyası S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255201 Alternatif Enerji Kaynakları S 3 0 3 6
2 5255209 Şehir Turizmi S 3 0 3 6
3 5255210 Turizm Planlaması S 3 0 3 6
4 5255211 Türkiye'de Akarsu Havzaları S 3 0 3 6
5 5255212 Türkiye'de Sanayi ve Sorunları S 3 0 3 6
6 5255213 Türkiye'de Şehirler ve Şehirleşme Hareketleri S 3 0 3 6
7 5255214 Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri S 3 0 3 6
8 5255215 Türkiye'nin Neotektonik Bölgeleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Coğrafya Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr