COĞRAFYA ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255101 CBS ve Arazi Kullanım Uygulamaları S 3 0 3 6
2 5255102 Coğrafi Ekoloji S 3 0 3 6
3 5255103 Coğrafi Planlamada Yöntem ve Teknikler S 3 0 3 6
4 5255107 Fluviyal Jeomorfoloji S 3 0 3 6
5 5255108 Havza Planlaması S 3 0 3 6
6 5255109 Klimatoloji ve Hava Kütleleri S 3 0 3 6
7 5255110 Kuvaterner Jeomorfolojisi S 3 0 3 6
8 5255111 Kültür Turizmi S 3 0 3 6
9 5255112 Suç Çoğrafyası S 3 0 3 6
10 5255113 Şehir Coğrafyası Araştırmaları S 3 0 3 6
11 5255117 Türkiye'de Nüfus Hareketleri S 3 0 3 6
12 5255118 Volkan Coğrafyası S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255201 Alternatif Enerji Kaynakları S 3 0 3 6
2 5255209 Şehir Turizmi S 3 0 3 6
3 5255210 Turizm Planlaması S 3 0 3 6
4 5255211 Türkiye'de Akarsu Havzaları S 3 0 3 6
5 5255212 Türkiye'de Sanayi ve Sorunları S 3 0 3 6
6 5255213 Türkiye'de Şehirler ve Şehirleşme Hareketleri S 3 0 3 6
7 5255214 Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri S 3 0 3 6
8 5255215 Türkiye'nin Neotektonik Bölgeleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5255295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Coğrafya Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)