İKTİSAT ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5216502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5216122 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5216123 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5216101 Dünya Ekonomisi S 3 0 3 6
6 5216102 İktisadi Mat.Temel Yöntemler S 3 0 3 6
7 5216103 Mikro İktisadi Analiz S 3 0 3 6
8 5216104 Kalkınma Politikaları S 3 0 3 6
9 5216105 Uygulamalı İstatistik S 3 0 3 6
10 5216107 Uluslararası Mali Kuruluşlar S 3 0 3 6
11 5216108 İktisadi Düşünce Gelişimi S 3 0 3 6
12 5216109 Türkiyenin AB'ye Uyum Politikaları S 3 0 3 6
13 5216110 Bölg. arası Dengesizlik ve Böl.Kalk. Polt. S 3 0 3 6
14 5216111 Uygulamalı Ekonometri S 3 0 3 6
15 5216112 İktisatta Yöntem S 3 0 3 6
16 5216113 Ekonomik Bütünleşme ve A B S 3 0 3 6
17 5216114 İktisat Politikasının Modelleri S 3 0 3 6
18 5216115 Para Teorisi ve Politikasında Gelişmeler S 3 0 3 6
19 5216116 Türkiye Ekonomisinin Genel Sorunları S 3 0 3 6
20 5216117 Türkiye'de Finansal Piyasalar ve Bankacılık S 3 0 3 6
21 5216118 İstikrar Politikaları S 3 0 3 6
22 5216119 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme S 3 0 3 6
23 5216120 Türkiye'de İktisat Politikası Uygulamaları S 3 0 3 6
24 5216121 Türkiye Ekonomisi Tarihi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5216602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5216221 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5216222 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5216201 Dünya Ekonomisi S 3 0 3 6
6 5216204 Kalkınma Politikaları S 3 0 3 6
7 5216205 Uygulamalı İstatistik S 3 0 3 6
8 5216206 Makro İktisadi Analiz S 3 0 3 6
9 5216208 İktisadi Düşünce Gelişimi S 3 0 3 6
10 5216210 Bölg. arası Dengesizlik ve Böl.Kalk. Polit. S 3 0 3 6
11 5216211 Uygulamalı Ekonometri S 3 0 3 6
12 5216212 İktisatta Yöntem S 3 0 3 6
13 5216213 Ekonomik Bütünleşme ve AB S 3 0 3 6
14 5216214 İktisat Politikasının Modelleri S 3 0 3 6
15 5216215 Para Teorisi ve Politikasında Gelişmeler S 3 0 3 6
16 5216216 Türkiye Ekonomisinin Genel Sorunları S 3 0 3 6
17 5216217 Türkiye'de Finansal Piyasalar ve Bankacılık S 3 0 3 6
18 5216218 İstikrar Politikaları S 3 0 3 6
19 5216219 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme S 3 0 3 6
20 5216220 Türkiye'de İktisat Politikası Uygulamaları S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5216505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5216605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30

 
İktisat Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)