İŞLETME ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5217501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5217502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5217142 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5217143 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5217105 Küresel İşletme Yönetimi S 3 0 3 6
6 5217106 Örgütsel Davranış S 3 0 3 6
7 5217107 Uluslar arası Pazarlama Stratejisi S 3 0 3 6
9 5217114 Sermaye Piyasası Analizi S 3 0 3 6
10 5217116 Turizm İşletmeciliği S 3 0 3 6
11 5217118 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası S 3 0 3 6
12 5217119 İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3 6
13 5217122 Toplam Kalite Yönetimi S 3 0 3 6
14 5217124 İş Ahlakı S 3 0 3 6
15 5217125 Kriz Yönetimi S 3 0 3 6
16 5217133 İşletme Kararları için Finansal Analiz S 3 0 3 6
17 5217137 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları S 3 0 3 6
18 5217139 Türkiye Muhasebe Standartları S 3 0 3 6
     Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5217601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5217602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5217242 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5217243 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5217201 İşletmelerde Yönetim Sorunları S 3 0 3 6
6 5217204 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri S 3 0 3 6
7 5217205 Küresel İşletme Yönetimi S 3 0 3 6
8 5217209 KOB'ilerin Yönetim ve Organizasyonu S 3 0 3 6
9 5217210 İnsan Kaynaklarını Planlama S 3 0 3 6
10 5217211 Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
11 5217214 Sermaye Piyasası Analizi S 3 0 3 6
12 5217217 Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler S 3 0 3 6
13 5217225 Kriz Yönetimi S 3 0 3 6
14 5217226 Pazarlamada Güncel Sorunlar S 3 0 3 6
16 5217233 İşletme Kararları için Finansal Analiz S 3 0 3 6
17 5217237 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları S 3 0 3 6
18 5217239 Muhasebe Denetimi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5217502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5217505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5217602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5217605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)