SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5214501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5214502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5214122 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5214101 Sosyoloji Kuramları S 3 0 3 6
5 5214102 Araştırma Metod ve Teknolojisi S 3 0 3 6
6 5214103 Sosyal Felsefe Problemleri S 3 0 3 6
7 5214104 Tarihsel Açıdan Din Kurumu S 3 0 3 6
8 5214105 Çevre ve Toplum S 3 0 3 6
9 5214106 İlkel Toplumlar Sosyolojisi S 3 0 3 6
10 5214108 Bilim Sosyolojisi S 3 0 3 6
11 5214109 Sosyal Tabakalaşma S 3 0 3 6
12 5214111 Kır Sosyolojisinde Temel Problemler S 3 0 3 6
13 5214112 Çok Kültürlülük S 3 0 3 6
14 5214114 Ahlak Felsefesi S 3 0 3 6
15 5214115 Sosyoloji açıdan kadın hareketleri S 3 0 3 6
16 5214117 Sosyal Tabakalaşma S 3 0 3 6
17 5214118 Sosyoloji Tarihi S 3 0 3 6
18 5214119 Kırsal Sosyal Yapılar S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalk Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5214601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5214602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5214223 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5214201 Sosyoloji Kuramları S 3 0 3 6
5 5214202 Araştırma Metod ve Teknolojisi S 3 0 3 6
6 5214203 Sosyal Felsefe Problemleri S 3 0 3 6
7 5214204 Tarihsel Açıdan Din Kurumu S 3 0 3 6
8 5214205 Çevre ve Toplum S 3 0 3 6
9 5214206 İlkel Toplumlar Sosyolojisi S 3 0 3 6
10 5214208 Bilim Sosyolojisi S 3 0 3 6
11 5214209 Sosyal Tabakalaşma S 3 0 3 6
12 5214211 Kır Sosyolojisinde Temel Problemler S 3 0 3 6
13 5214212 Çok Kültürlülük S 3 0 3 6
14 5214214 Ahlak Felsefesi S 3 0 3 6
15 5214215 Sosyoloji açıdan Kadın hareketleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü        21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5214502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5214505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5214602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5214605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Sosyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)