TARİH ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5224501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5224502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5224137 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5224142 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5224101 Osmanlı Devletinde Parlemento ve Anayasa S 3 0 3 6
6 5224102 Yakınçağ Tarihi Araşt. Yönt. ve Teknikl. S 3 0 3 6
7 5224103 Yakınçağ Siyasi Tarihi S 3 0 3 6
8 5224104 Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri S 3 0 3 6
9 5224105 Selçuklu Devri Kaynakları S 3 0 3 6
10 5224106 İslam İktisat Tarihi S 3 0 3 6
11 5224107 Ortaçağ Ortadoğu Siyasi Tarihi S 3 0 3 6
12 5224108 Ortaçağ İslam Düşünce Tarihi S 3 0 3 6
13 5224109 Ortaçağ Türk Dünyası S 3 0 3 6
14 5224110 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası S 3 0 3 6
15 5224111 Farsça Gramer S 3 0 3 6
17 5224113 Ortaçağ Tarihi Arapça Kaynakları S 3 0 3 6
18 5224114 Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi S 3 0 3 6
19 5224115 Ak-Koyunlu Devlet Teşkilatı S 3 0 3 6
20 5224116 Tanzimat Döneminde Düşünce Akımları S 3 0 3 6
21 5224117 I.Meşrutiyet Dönemi Tarihi S 3 0 3 6
22 5224118 Osmanlı İmparatorluğunun İskan Politikaları S 3 0 3 6
23 5224119 Osmanlı Eğitim Kurumları S 3 0 3 6
24 5224120 XVII. Yüzyıl Osmanlı Sefer Organizasyonu S 3 0 3 6
25 5224121 Osmanlı Arşiv Belgeleri Tahlili S 3 0 3 6
26 5224122 Osmanlı Dön. Türk Dış Politikaları ve Kıbrıs S 3 0 3 6
27 5224123 Cumhuriyet Dön. Türk Dış Politikaları ve Kıbrıs S 3 0 3 6
28 5224124 Osmanlıda Bilim Anlayışı S 3 0 3 6
29 5224125 Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi S 3 0 3 6
30 5224126 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası-I S 3 0 3 6
31 5224127 Siyasi Tarih S 3 0 3 6
32 5224128 Yakınçağ Tarihi Met. Üzerinde İncelemeler S 3 0 3 6
33 5224129 Osmanlı Öncesi Tasavvufi Kültür S 3 0 3 6
34 5224130 Osmanlıca Tarihi Metinler-I S 3 0 3 6
35 5224131 Osmanlı Kronikleri Tahlili S 3 0 3 6
36 5224132 Türk Kültür Tarihi S 3 0 3 6
37 5224133 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi S 3 0 3 6
38 5224134 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Polit. S 3 0 3 6
39 5224135 Kuruluş Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
40 5224138 Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma-I S 3 0 3 6
41 5224139 Osmanlı Sosyal Hayat-I S 3 0 3 6
42 5224140 Osmanlı Adalet Teşkilatı S 3 0 3 6
43 5224141 Osmanlı İlmiye Teşkilatı S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5224601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5224602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5224240 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5224241 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5224201 II.Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları S 3 0 3 6
6 5224202 Yakınçağ Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
7 5224203 Yakınçağ Osmanlı İktisat Tarihi S 3 0 3 6
8 5224204 Tanzimat Döneminde Yerel Yönetimler S 3 0 3 6
10 5224205 Farsça Tarihi Metinleri S 3 0 3 6
11 5224206 Yakın Doğu Tarihi S 3 0 3 6
13 5224207 Türkiye Selçukluları Müesseseleri Tarihi S 3 0 3 6
14 5224208 Ortaçağ Türk İslam Dün. Sosyal Sınıflr. Tar. S 3 0 3 6
15 5224209 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti S 3 0 3 6
16 5224210 Ortaçağda Akdeniz S 3 0 3 6
17 5224211 Feodalite S 3 0 3 6
18 5224212 Ortaçağ Türk Dünyası S 3 0 3 6
19 5224213 Arapça Tarihi Metinler S 3 0 3 6
20 5224214 Doğu Anadolu Türk Dev.Dön.Kültür ve Meden. S 3 0 3 6
21 5224215 Timur Devri Yakın Doğu Tarihi S 3 0 3 6
22 5224216 Türk Ermeni İlişkileri S 3 0 3 6
23 5224217 Yakınçağ Osmanlı Tarihçiliği S 3 0 3 6
24 5224218 Osmanlı Şehircilik Tarihi S 3 0 3 6
25 5224219 Osmanlı İktisadi Düşüncesi S 3 0 3 6
26 5224220 Şeriyye Sicilleri Metin Tahlili S 3 0 3 6
27 5224221 XVII.Yüzyıl Osm.Seferlerinin Finansmanı S 3 0 3 6
28 5224222 Osmanlı Dön. Türk Dış Politikaları ve Kıbrıs S 3 0 3 6
29 5224223 Osmanlı'da Demokratikleşme Hareketleri S 3 0 3 6
30 5224224 Osmanlı İktisat Tarihi (18.-19. Yüzyılları) S 3 0 3 6
31 5224225 Türk Basın Tarihi S 3 0 3 6
32 5224226 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Polt.-II S 3 0 3 6
33 5224227 Türkiyede Batılılaşma Hareketleri S 3 0 3 6
34 5224228 Osmanlı Paleoğrafya Uygulaması S 3 0 3 6
35 5224229 II.Meşrutiyet Devri Asker-Siyaset İlişkileri S 3 0 3 6
36 5224230 Osmanlıca Tarihi Metinler-II S 3 0 3 6
37 5224231 Türk Devlet Geleneği S 3 0 3 6
38 5224232 Türk Tasavvuf Kültürü S 3 0 3 6
39 5224233 Bizans'tan Osmanlı'ya Balkanlar S 3 0 3 6
40 5224234 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Polit. S 3 0 3 6
41 5224235 Balkanlar'da Osmanlı Askeri Teşkilatı S 3 0 3 6
42 5224236 Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma-II S 3 0 3 6
43 5224237 Osmanlı Sosyal Hayatı-II S 3 0 3 6
44 5224238 Osmanlı Vergi Sistemi S 3 0 3 6
45 522423 Osmanlı Vakıf Sistemi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5224502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5224505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5224602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5224605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Tarih Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)