TARİH ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5254101 Ortaçağ Toplumları Tarihi S 3 0 3 6
2 5254102 Medeniyet Tarihi S 3 0 3 6
3 5254103 Ortaçağ Oratdoğu Siyasi Tarihi S 3 0 3 6
4 5254104 Osmanlıca Tarihi Metinler I S 3 0 3 6
5 5254105 Farsça Tarihi Kaynaklar I S 3 0 3 6
6 5254106 Osmanlı İmp. Anayasa ve Parlemanto S 3 0 3 6
7 5254107 Yakınçağ Tarihi Kaynaklar S 3 0 3 6
8 5254108 Ortaçağ Türk Devl. Hakimiyet Anlayışı S 3 0 3 6
9 5254109 Selçuklular'da Eğitim S 3 0 3 6
10 5254110 Türk Devlet Geleneği S 3 0 3 6
11 5254111 Cumhuriyet Dönemi Eğitimi ve Kültür S 3 0 3 6
12 5254112 Modern Çağ'da Tarih Yazıcılığı S 3 0 3 6
13 5254113 Bilimsel Araştırma Teknikleri S 3 0 3 6
14 5254114 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi S 3 0 3 6
15 5254115 Osmanlı Müesseseleri Tarihi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Keredi
1 5254201 Ortaçağ Bilim Tarihi S 3 0 3 6
2 5254202 İslam Şehri ve Kurumları Tarihi S 3 0 3 6
3 5254203 Feodalite S 3 0 3 6
4 5254204 Osmanlıca Tarihi Metinler II S 3 0 3 6
5 5254205 Farsça Tarihi Kaynaklar II S 3 0 3 6
6 5254206 Moğollar ve Yakındoğu S 3 0 3 6
7 5254207 İslam Devletlerinde Memlük Sistemi S 3 0 3 6
8 5254208 Osmanlı Devletinde Eğitim S 3 0 3 6
9 5254209 II.Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları S 3 0 3 6
10 5254210 İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Türk Basın Tar. S 3 0 3 6
11 5254211 Türk Dış Politikası (1923-1950) S 3 0 3 6
12 5254212 Yakınçağ'da Anadolu Şehirleri S 3 0 3 6
13 5254213 Oryantalizm, Empryalizm ve Sümürgecilik Tar. S 3 0 3 6
14 5254214 Akdeniz Tarihi ve Kıbrıs (16.-19. Yüzyıllar) S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5254195 Dönem Projesi (güz) Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5254295 Dönem Projesi (bahar) Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)