TARİH ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5254101 Ortaçağ Toplumları Tarihi S 3 0 3 6
2 5254102 Medeniyet Tarihi S 3 0 3 6
3 5254103 Ortaçağ Oratdoğu Siyasi Tarihi S 3 0 3 6
4 5254104 Osmanlıca Tarihi Metinler I S 3 0 3 6
5 5254105 Farsça Tarihi Kaynaklar I S 3 0 3 6
6 5254106 Osmanlı İmp. Anayasa ve Parlemanto S 3 0 3 6
7 5254107 Yakınçağ Tarihi Kaynaklar S 3 0 3 6
8 5254108 Ortaçağ Türk Devl. Hakimiyet Anlayışı S 3 0 3 6
9 5254109 Selçuklular'da Eğitim S 3 0 3 6
10 5254110 Türk Devlet Geleneği S 3 0 3 6
11 5254111 Cumhuriyet Dönemi Eğitimi ve Kültür S 3 0 3 6
12 5254112 Modern Çağ'da Tarih Yazıcılığı S 3 0 3 6
13 5254113 Bilimsel Araştırma Teknikleri S 3 0 3 6
14 5254114 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi S 3 0 3 6
15 5254115 Osmanlı Müesseseleri Tarihi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Keredi
1 5254201 Ortaçağ Bilim Tarihi S 3 0 3 6
2 5254202 İslam Şehri ve Kurumları Tarihi S 3 0 3 6
3 5254203 Feodalite S 3 0 3 6
4 5254204 Osmanlıca Tarihi Metinler II S 3 0 3 6
5 5254205 Farsça Tarihi Kaynaklar II S 3 0 3 6
6 5254206 Moğollar ve Yakındoğu S 3 0 3 6
7 5254207 İslam Devletlerinde Memlük Sistemi S 3 0 3 6
8 5254208 Osmanlı Devletinde Eğitim S 3 0 3 6
9 5254209 II.Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları S 3 0 3 6
10 5254210 İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Türk Basın Tar. S 3 0 3 6
11 5254211 Türk Dış Politikası (1923-1950) S 3 0 3 6
12 5254212 Yakınçağ'da Anadolu Şehirleri S 3 0 3 6
13 5254213 Oryantalizm, Empryalizm ve Sümürgecilik Tar. S 3 0 3 6
14 5254214 Akdeniz Tarihi ve Kıbrıs (16.-19. Yüzyıllar) S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5254195 Dönem Projesi (güz) Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5254295 Dönem Projesi (bahar) Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr