Enstitü Yönetim Kurulu
 
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür (Başkan)
Doç. Dr. Sedat ŞEN       Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
Doç. Dr. Yasin TAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
Doç. Dr. Ömer SABUNCU İlahiyat Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN Eğitim Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Üye
Aziz KILIÇ Enstitü Sekreteri Raportör
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr