MÜDÜR
    
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
 Müdür
Tlf.: 318 30 00 Dahili-37 67
e-posta: sevketokten@harran.edu.tr

 
 
  MÜDÜR YARDIMCISI                                                                            MÜDÜR YARDIMCISI
                                                                                                     
Doç. Dr. Sedat ŞEN                                                                                                       Doç. Dr. Yasin TAŞ          
Müdür Yardımcısı                                                                                                               Müdür Yardımcısı
Tlf. : 318 30 00 D-14 21                                                                                                       Tlf. : 318 30 00 D- 14 21
e-posta:
  sedatsen@harran.edu.tr                                                                                    e-posta: 
y.tas@harran.edu.tr
 
ENSTİTÜ SEKRETERİ
 
Aziz KILIÇ
Enstitü Sekreteri
Tlf.318 30 00 D. 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr


 
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr