SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1993 yılında, 7 Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, 1 Anabilim Dalında Doktora Programıyla Eğitim-Öğretime başlamıştır.  

Enstitümüz çağın gereklerine uygun eğitim koşulları yanı sıra bünyesinde yer alan lisansüstü programlarıyla, kamusal ve özel sektörün gereksinim duyduğu çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, nitelikli insan gücünün yetişmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde halen 15 Ana Bilim dalında; 15 tezli/ 8 tezsiz yüksek lisans ve 8 doktora programı yer almaktadır.
 

 
 
 
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr