ENSTİTÜ SEKRETERİ
 
Aziz KILIÇ
Enstitü Sekreteri
Tlf.318 30 00 D. 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr 
                 MEMUR                                                                      BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                            
                                                                                                         
                                Hasan TENEKECİ                                                                                    Cemil AKSAK                                          
Öğrenci İşleri                                                                                  Öğrenci İşleri 

Tlf. 318 30 00 D. 37 69                                                                Tlf. 318 30 00 D. 16 24
                   e-posta: hasantenekeci
@harran.edu.tr                                                   e-posta:.cemilaksak@harran.edu.tr 

 
                                            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
                                                          MEMUR
                                                                                                                                       
                                                                      Tahir BEYLEM                                                                                          .........................
                                                                  İdari ve Mali İşleri                                                                                         Kurullar-Yazı İşleri 
                                                             Tlf. 318 30 00 D. 14 06                                                                                      Tlf. 318 30 00 D. 16 25    
                                                             e-posta: tahirbeylem@harran.edu.tr                                                e-posta: ........@harran.edu.tr              
 
                                                                             GENEL EVRAK
                                                                       
                                                                                 
                                                                                                       Genel Evrak
                                                                                                             Tlf. 1622 
                                                                                          e-posta:..............@harran.edu.tr
     
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr