Misyonumuz
Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak  araştırmacı, sorgulayıcı, uluslararası gelişmeyi; eleştirel bir yaklaşımı; disiplinler arası çalışmayı önemseyen; hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını kazanmış; kaliteli bilimsel çalışmaları ile öncü bir kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz
Harran Üniversitesinin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda eğitim öğretim alanında kendini sürekli yenilemek, üstün nitelikli bilim insanları yetiştiren kaliteli hizmet üretmeyi amaçlayan bir enstitü olmak.
 

Temel Değerlerimiz;

-Hesap verilebilirlik
-Yenilikçi
-Şeffaflık
-Katılımcılık
-Topluma Hizmet ve Liderlik
-Öncüllük
-Dürüstlük
-İnsan Odaklılık
-Eğitimde Kalite


 

 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr