Enstitümüz Hakkında
 
 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal alanlarda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek amacıyla 11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı resmi gazete'de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası gereğince kurulmuş olup, halen 15 anabilim dalında; 15 tezli yüksek lisans, 8 tezsiz yüksek lisans ve 8 doktora programı ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 
Enstitümüz, Harran Üniversitesi Osmanbey kampusü merkezi laboratuvar (HÜBTAM) hizmet binasının ikinci katında hizmet vermektedir...

 
 
 
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr