KALİTE KOMİSYONU


Prof. Dr. Şevket ÖKTEN (BAŞKAN)
     
 
Doç. Dr. Yasin TAŞ (Üye)

Müdür Yrd.


Hasan TENEKECİ (Üye)
Memur

 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr