Görevi Unvanı Adı Soyadı
Birim Kalite Yöneticisi Müdür Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
Birim Akademik Kalite Elçisi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail ASOĞLU
Birim İdari Kalite Elçisi Enstitü Sekreteri İbrahim NACAR
İslam Tarihi ve Sanatları
Program Yönetici Kalite Elçisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR
İslam Tarihi ve Sanatları
Program Kalite Elçisi
Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Tarih  Program Yönetici Kalite Elçisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Türkmenoğlu
Tarih Program Kalite Elçisi Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Tanık
Temel Eğitim Program Yönetici Kalite Elçisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KESİK
Maliye
Program Yönetici Kalite Elçisi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan TÜRKAL
Maliye
Program Kalite Elçisi
Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA
Müzik Eğitimi
Program Yönetici Kalite Elçisi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan Yalçın
Müzik Eğitimi
Program Kalite Elçisi
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fırat ALTUN
Temel İslam Bilimleri
Program Yönetici Kalite Elçisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla YARGICI
Temel İslam Bilimleri
Program Kalite Elçisi
Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Felsefe ve Din Bilimleri
Program Yönetici Kalite Elçisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celil ABUZAR
Felsefe ve Din Bilimleri
Program Kalite Elçisi
Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL
Eğitim Bilimleri Yönetici Kalite Elçisi Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Sedat ŞEN
Eğitim Bilimleri Kalite Elçisi Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Arş. Gör. Ayşe ÖZÇINAR
İşletme Bölümü Program Yönetici Kalite Elçisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK
İşletme Bölümü Program Kalite Elçisi 1 Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr.   Üyesi Mehmet DOĞAR
İşletme Bölümü Program Kalite  Elçisi 2 Yardımcı Arş. Gör. Hami VELİOĞLU
Kamu Yönetimi Program Yönetici Kalite Elçisi  Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah TAŞTEKİN
Bölgesel Kalkınma Program Yönetici Kalite Elçisi  Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR
İktisat Program Yönetici Kalite Elçisi  Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR
Coğrafya Program Yönetici Kalite Elçisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysi GÜNAL
Sosyoloji  Program Yönetici Kalite Elçisi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket ÖKTEN

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

İNTİHAL PROGRAMI  

BAĞLANTILAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ