Temel Değerler

Hesap Verilebilirlilik
Yenilikçi
Şeffaflık
Katılımcılık
Topluma Hizmet ve Liderlik
Öncüllük
Dürüstlük
İnsan Odaklı
Eğitimde Kalite
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr