Tarih Anabilim Dalı
Coğrafya Anabilim Dalı
Maliye Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi
İşletme

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı