Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı
Coğrafya Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi ve Denetimi)
İktisat Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
Maliye Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Bölgesel Kalkınma Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

 
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr