Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı
Coğrafya Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi ve Denetimi)
İktisat Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
Maliye Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Bölgesel Kalkınma Anabilim Dalı (disiplinler arası)
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Bölgesel Kalkınma
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatlar
ı

TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi
 Tarih   
Eğitim Yönetimi