Enstitümüz Hakkında
 
            Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal alanlarda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek amacıyla 11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı resmi gazete'de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası gereğince kurulmuş olup, halen 13 anabilim dalında; 13 tezli yüksek lisans, 8 tezsiz yüksek lisans ve 8 doktora programı ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 
Enstitümüz, Harran Üniversitesi Osmanbey kampusü merkezi laboratuvar (HÜBTAM) hizmet binasının ikinci katında hizmet vermektedir...

Misyonumuz Harran Üniversitesinin üstlendiği genel misyon doğrultusunda Sosyal Bilimler alanında eğitim ve araştırmalarıyla küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında yeni ufuklar açan, ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açan; araştırma, eğitim ve toplumla ilişkilerinde örnek oluşturacak ciddi çalışmalar yaparak yerli ve yabancı uyruklu en kaliteli öğrenciler tarafından en çok tercih edilen; bilimsel çalışmaların en üst düzeyde olanak sağlayan, ilkeli, tutarlı, şeffaf ve öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla tanınan saygın bir kurum olmaktır.
           
Vizyonumuz Harran Üniversitesinin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz ve ikinci öğretim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen lisansüstü programlarını aynı mükemmeliyet ve yeterlik ölçülerinde olmaları için çalışmak; kaliteli hizmet üretmek amacıyla idari personeli verimli kılmak; öğrenci ve öğretim üyelerine zamanında en kaliteli hizmeti sunabilmek; iletişim alanında bir ihtiyaç olan web sayfasını yenilemek, güncellemek, kalite yönetim sistemi doğrultusunda kurumsal bir yapıyı hedeflemekteyiz.
 
    

DERS İZLENCELERİ

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr