E n s t i t ü  K u r u l u

                        Prof. Dr. Abdullah ÇELİK                  (Kamu Yönetimi)                        
                        Prof. Dr. Atilla YARGICI                    (Temel İslam Bilimleri)          
                        Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ              (İslam Tarihi ve Sanatları)                 
                        Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ                 (Tarih)            
                        Prof. Dr. Mehmet ÖNAL                    (Arkeoloji)
                        Doç. Dr. Gülşah ESER                    (Sanat Tarihi)
                        Prof. Dr. Mahmut İNAN                     (Maliye)
                        Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER               (Türk Dili ve Edebiyatı)
                        Doç. Dr. M. Emin USTA                   (Eğitim Bilimleri)
                        Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK                       (İşletme)
                        Prof. Dr. Salih TUR                            (Doğu Dilleri)
                        Prof. Dr. Sedat BENEK                     (Coğrafya)      
                        Prof. Dr. Celil ABUZER                      (Felsefe ve Din Bilimleri)      
                        Dr. Öğr. Üyesi ......................          (Bölgesel Kalkınma)
                        Dr. Öğr. Üyesi .......................         (İktisat)      
                        Prof. Dr. Şevket ÖKTEN                    (Sosyoloji)
                        Doç. Dr. Nazmiye CENNETKUŞU     (Batı Dilleri)
                        Doç.Dr. H.Kübra KUZUCANLI            (Güzel Sanatlar)
                        Dr.Öğr. Üyesi Leven KAYA                (Ekonometri)