E n s t i t ü  K u r u l u

                        Prof.Dr. Abdullah ÇELİK                   (Kamu Yönetimi)                        
                        Prof.Dr. Mustafa EKİNCİ                  (Temel İslam Bilimleri)          
                        Prof.Dr. Kasım ŞULUL                     (İslam Tarihi ve Sanatları)                 
                        Prof.Dr. Abdullah EKİNCİ                  (Tarih)            
                        Prof.Dr. Mehmet ÖNAL                    (Arkeoloji)
                        Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ                 (Sanat Tarihi)
                        Prof.Dr. Murat DEMİR                      (Maliye)
                        Prof.Dr. Kaplan ÜSTÜNER                (Türk Dili ve Edebiyatı)
                        Prof.Dr. Ferit KÜÇÜK                        (İşletme)
                        Doç.Dr. Sedat BENEK                     (Coğrafya)      
                        Doç.Dr. Celil ABUZER                      (Felsefe ve Din Bilimleri)      
                        Yrd.Doç.Dr.Hatice AZTİMUR           (İktisat)      
                        Doç. Dr. Şevket ÖKTEN                   (Sosyoloji)
                        Doç. Dr. Ahmet KAYA                    (Eğitim Bilimleri)
                        Doç.Dr. Salih TUR                             (Doğu Dilleri)
                        Doç.Dr.Nazmiye CENNETKUŞU         (Batı Dilleri)
                        Yrd.Doç.Dr. Suat KARAHAN              (Güzel Sanatlar)
                        Yrd.Doç.Dr. Leven KAYA                    (Ekonometri)


 

HAFTALIK DERS PROGRAMI

TEZLİ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri

TEZSİZ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI
İşletme ders programı
Maliye ders programı

Kamu Yönetimi ders programı
Tarih ders programı
Coğrafya ders programı
Eğitim Yönetimi ders programı

 
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr