E n s t i t ü  K u r u l u

                        Prof. Dr. Abdullah ÇELİK                  (Kamu Yönetimi)                        
                        Prof. Dr. Atilla YARGICI                    (Temel İslam Bilimleri)          
                        Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ              (İslam Tarihi ve Sanatları)                 
                        Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ                 (Tarih)            
                        Prof. Dr. Mehmet ÖNAL                    (Arkeoloji)
                        Doç. Dr. Gülşah ESER                    (Sanat Tarihi)
                        Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN            (Maliye)
                        Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER               (Türk Dili ve Edebiyatı)
                        Doç. Dr. M. Emin USTA                   (Eğitim Bilimleri)
                        Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK                       (İşletme)
                        Prof. Dr. Salih TUR                            (Doğu Dilleri)
                        Prof. Dr. Sedat BENEK                     (Coğrafya)      
                        Prof. Dr. Celil ABUZER                      (Felsefe ve Din Bilimleri)      
                        Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR         (Bölgesel Kalkınma)
                        Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR        (İktisat)      
                        Prof. Dr. Şevket ÖKTEN                    (Sosyoloji)
                        Doç. Dr. Nazmiye CENNETKUŞU     (Batı Dilleri)
                        Doç.Dr. H.Kübra KUZUCANLI            (Güzel Sanatlar)
                        Dr.Öğr. Üyesi Leven KAYA                (Ekonometri)


 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Bölgesel Kalkınma
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatlar
ı

TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi
 Tarih   
Eğitim Yönetimi