E n s t i t ü  K u r u l u

                        Prof.Dr. Abuzer PINAR                    (Maliye)                        
                        Prof.Dr. Mustafa EKİNCİ                  (Temel İslam Bilimleri)          
                        Prof.Dr. Kasım ŞULUL                     (İslam Tarihi ve Sanatları)                 
                        Prof.Dr. Abdullah EKİNCİ                  (Tarih)            
                        Prof.Dr. Mehmet ÖNAL                    (Arkeoloji)
                        Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ                 (Sanat Tarihi)
                        Prof.Dr.Abdullah ÇELİK                    (Kamu Yönetimi)
                        Prof.Dr. Kaplan ÜSTÜNER                (Türk Dili ve Edebiyatı)
                        Prof.Dr. Ferit KÜÇÜK                        (İşletme)
                        Doç.Dr. Sedat BENEK                     (Coğrafya)      
                        Doç.Dr. Celil ABUZER                      (Felsefe ve Din Bilimleri)      
                        Doç.Dr. Oğuz YILDIRIM                    (İktisat)      
                        Doç. Dr. Şevket ÖKTEN                   (Sosyoloji)
                        Yrd. Doç. Dr. M.Emin USTA              (Eğitim Bilimleri)
                        Doç.Dr. Salih TUR                             (Doğu Dilleri)
                        Doç.Dr.Nazmiye CENNETKUŞU         (Batı Dilleri)
                        Yrd.Doç.Dr. Suat KARAHAN              (Güzel Sanatlar)
                        Yrd.Doç.Dr. Leven KAYA                    (Ekonometri)


 
   

DÖNEM SUNUMLARI

DÖNEM SUNUMLARI
1-Güz Y.y Tezsiz İşletme
2-Güz Y.y Tezsiz Tarih
3-Güz Yy.Yüksek Lis./
DoktoraSeminer Sunum Tablosu


Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan Örijinalik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr