Enstitü Yönetim Kurulu

                                                                          Prof.Dr. Şevket ÖKTEN
                                                                                       Müdür


                      Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞEN                                                        Doç. Dr. ..............................
                     (
Müdür Yrd.)                                                                          (Müdür Yrd.)

                                                                                                                  Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
                                                                                                                   (Üye)
                                   
                     Dr. Öğr. Üyesi M.Ali TÜRKMENOĞLU                          Dr. Öğr. Üyesi Ragıp TERZİ
                     (Üye)                                                                                       (Üye)
                                                                                                                 
                                                                                                                  Aziz KILIÇ
                                                                                                                  (Enstitü Sek. Raportör)

 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları


TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi 
Tarih 
Eğitim Yönetimi