Harran Üniversitesi
Sosyal Blilimler Ensitütüsü
Merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Osamanbey Kampüsü 63100/Şanlıurfa
Tlf : 0 414 318 37 68-69 Fax : 0 414 318 37 70
E-posta : sosbilens@harran.edu.tr
1-Aziz KILIÇ
  Enstitü Sek.
  Dh.tlf. 0414 318 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr

2-Hasan TENEKECİ
   Öğrenci İşleri Memur
   Dh.tlf. 0414 318 37 69
e-posta:hasantenekeci@harran
 
3-Muharrem KAYNAK
   Öğrenci İşleri Memur
   Dh.tlf. 0414 318 37 69
e-posta:muharremkaynak@harran

4-Tahir BEYLEM
   İdari ve Mali İşler Memur
   Dh.tlf. 0414 318 14 06
e-posta: tahirbeylem@harran.edu.tr
   

DÖNEM SUNUMLARI

DÖNEM SUNUMLARI
1-Güz Y.y Tezsiz İşletme
2-Güz Y.y Tezsiz Tarih
3-Güz Yy.Yüksek Lis./
DoktoraSeminer Sunum Tablosu


Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan Örijinalik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr