Harran Üniversitesi
Sosyal Blilimler Ensitütüsü
Merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Osamanbey Kampüsü 63100/Şanlıurfa
Tlf : 0 414 318 37 68-69 Fax : 0 414 318 37 70
E-posta : sosbilens@harran.edu.tr
1-Aziz KILIÇ
  Enstitü Sek.
  Dh.tlf. 0414 318 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr

2-Hasan TENEKECİ
   Öğrenci İşleri Memur
   Dh.tlf. 0414 318 37 69
e-posta:hasantenekeci@harran
 
3-Muharrem KAYNAK
   Öğrenci İşleri Memur
   Dh.tlf. 0414 318 37 69
e-posta:muharremkaynak@harran

4-Tahir BEYLEM
   İdari ve Mali İşler Memur
   Dh.tlf. 0414 318 14 06
e-posta: tahirbeylem@harran.edu.tr
   
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr