ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür (Başkan)
Doç. Dr. Sedat ŞEN       Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
Doç. Dr. Yasin TAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL Arkeoloji Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Nazmiye CENNETKUŞU Batı Dilleri Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR Bölgesel Kalkınma Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Veysi GÜNAL Coğrafya Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Salih TUR Doğu Dilleri Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Sedat ŞEN Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Celil ABUZER Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Gökhan YALÇIN Müzik Eğitim Üye
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR İktisat Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK İşletme Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Mithat Arman KARASU Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Mahmut İNAN Maliye Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Sosyoloji Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Tarih Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Atilla YARGICI Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan DOĞAN Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Üye
Aziz KILIÇ Enstitü Sekreteri Raportör
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr