ENSTİTÜ KURULU

Doç.Dr. Mustafa ULUKAVAK Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi İrfan ARIKAN   Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
Dr.Öğr. Üyesi İsmail ASOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR İktisat Ana Bilim Dalı Üye
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR Bölgesel Kalkınma Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Veysi GÜNAL Coğrafya Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Hüseyin KOTAMAN Temel Eğitim Ana Bilim Dalı (Sınıf Eğitimi) Üye
Doç. Dr. Sedat ŞEN Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
(Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı)
Üye
Prof. Dr. Celil ABUZAR Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Üye
Doç. Dr. Gökhan YALÇIN Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Baran ARSLAN İşletme Ana Bilim Dalı Üye
Doç.Dr. Abdullah TAŞTEKİN Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Sosyoloji Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Tarih Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Atilla YARGICI Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan DOĞAN Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Üye
Doç. Dr. Hasan TÜRKAL Maliye Ana Bilim Dalı Üye
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL  Arkeoloji Ana Bilim Dalı Üye
Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR Medya ve İletişim Çalışmaları
Ana Bilim Dalı
Üye
İbrahim NACAR Enstitü Sekreteri Raportör


 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

İNTİHAL PROGRAMI  

BAĞLANTILAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ