D U Y U R U L A R

2019-2020 BAHAR YARIYILI KAYIT DONDURMA LİSTESİ
 
iletişim eposta adresleri

E-Posta: 1- Sosbilens@harran.edu.tr
                2- akilic_63@harran.edu.tr

 DUYURU
2019-2020 Bahar döneminde seminer, dönem projesi, tez savunmaları, yeterlilik sınavı ve tez izleme komitelerinin toplantılarının elektronik olarak yapmayı planlayan Ana Bili Dallarımız için, “Lisansüstü Çalışmalarının Elektronik Olarak Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır.” Usul ve Esaslar

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SINAVLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN SENATO KARARI
(GÜNCEL AKADEMİK TAKVİM )
https://harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/akademik-takvim-senato-104-adc73bce-6ea9-4274-a022-a3df6f485dae.pdf
2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde doktora yeterlilik sınavına girmek isteyen öğrenciler;
  1. Doktora yeterlik başvuru tarihleri6 Nisan-26 Haziran 2020,
  2. Doktora yeterlik sınav tarihleri:      4 Mayıs -31 Temmuz2020,
Açıklama: Akademik takvim de yapılan değişiklik: Bahar yarıyılı derslerin sona ermesi 29 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle Seminer ve dönem projelerinin de sunum tarihleri danışmanın uygun görmesi durumunda anılan tarihi aşmayacak şekilde düzenleme yapılabilecektir.
DÖNEM SUNUMLARI (2019-2020 BAHAR YARIYILI)

*SEMİNER SUNUM TABLOSU


*DÖNEM PROJESİ SUNUM TABLOSU

Seminer ve Dönem Projesini teslim edecek öğrenciler, Tez için uygulanan orijinallik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.

Seminer ve Dönem Projesi dersinden başarılı olan her öğrenci Enstitü tarafından yayımlanan seminer yazım kılavuzuna uygun olarak bir seminer kitapçığı hazırlamak zorundadır. Öğrenci, hazırlamış olduğu seminer kitapçığını elektronik olarak danışmanına bildirir.

 

COVID-19 SALGININA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bütün eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel, vb. faaliyetler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği için; 6 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak dersler, tez savunma, tez önerisi, tez raporu toplantıları ve sınavları da iptal edilmiştir.
Bu kapsamda;
Anabilim Dalları tarafından 16 Mart -05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tez savunma, yeterlilik, vb. tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin iptal edilmiş olup 06 Nisan 2020 tarihinden sonra yapılması planlanan faaliyetlerin ikinci bir emre göre ve enstitü yönetimi ile koordineli bir şekilde yeniden planlanması gerekmektedir.