D U Y U R U L A R

Seminer ve dönem projesi konularının son bildirim tarihi : 18 Ekim 2019
Doktora yeterlik başvuru tarihleri  :  01-31 Ekim 2019
Doktora yeterlik sınav tarihleri      :01-29 Kasım 2019
Ara Sınavlar                               :11-22 Kasım 2019
DÖNEM SUNUMLARI (2019-2020 GÜZ YARIYILI)

*Dönem Projesi Sunum Tablosu

*Seminer Sunum Tablosu

Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan orijinallik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.


Dönem projesini yazım kurallarına uygun hazırlayarak   tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri; dönem projelerini “şekil şartlarına uygunluğu incelenmesi açısından spiralli bir kopyasını, orijinallik raporunu
enstitüye teslim edeceklerdir. Şekil incelemesi sonrasında uygun görülen dönem projeleri, öğrenci tarafından enstitüden alınacak, gerekli düzeltme, ciltleme, onay ve Pdf halinin Cd’si ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edeceklerdir.