SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası uyarınca kurulmuştur.
 
1993 yılında, 7 Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, 1 Anabilim Dalında Doktora Programıyla Eğitim-Öğretime başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde halen 15 Ana Bilim dalında; 8 Doktora, 15 Tezli Yüksek Lisans ve 10 Tezsiz Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.

Enstitümüz çağın gereklerine uygun şekilde eğitim koşullarının yanı sıra bünyesinde yer alan lisansüstü programlarıyla, kamusal ve özel sektörün gereksinim duyduğu çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, nitelikli insan gücünün yetişmesini amaçlamaktadır.

 

 
 
 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

İNTİHAL PROGRAMI  

BAĞLANTILAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ