SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KALİTE KOMİSYONUProf. Dr. Şevket ÖKTEN (BAŞKAN)
     
 
Doç. Dr. Yasin TAŞ (Üye)

Müdür Yrd.


Hasan TENEKECİ (Üye)
Memur