D U Y U R U L A R

Güz yy. derslerin sona ermesi      : 22 Aralık 2017
Güz yarıyıl Sonu (Final) Sınavları: 25 Aralık 2017- 05 Ocak 2018
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları         : 29 Ocak - 02 Şubat 2018

DÖNEM SUNUMLARI

DÖNEM SUNUMLARI
1-Güz Y.y Tezsiz Dönem Projesi Sunum Tablosu
2-Güz Yy.Yüksek Lis./Doktora Seminer Sunum Tablosu

Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan Örijinalik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.


Dönem projesini yazım kurallarına uygun hazırlayarak   tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri; dönem projelerini “şekil şartlarına uygunluğu incelenmesi açısından spiralli bir kopyasını, orijinallik raporunu
enstitüye teslim edeceklerdir. Şekil incelemesi sonrasında uygun görülen dönem projeleri, öğrenci tarafından enstitüden alınacak, gerekli düzeltme, ciltleme, onay ve Pdf halinin Cd’si ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edeceklerdir.

DOKTORA BAŞVURUSU

Ön Kayıt Formu
Sınav Giriş Belgesi

TEZLİ YL. BAŞVURUSU

Ön Kayıt Formu
Sınav Giriş Belgesi

TEZSİZ YL. BAŞVURUSU

Ön Kayıt Formu
Sınıv Giriş Belgesi

YURTDIŞI ADAY BAŞVURUSU

Ön Kayıt Formu
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr