D U Y U R U L A R


Derslerin   sona ermesi: 18 Mayıs 2018
Yılsonu (Final) sınavlar : 21 Mayıs -01 Haziran 2018


2017-2018 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ YILSONU (FİNAL) SINAV TARİHLERİ
Tüm programların sınav tarihleri, öğrenci ve danışmanların otomasyon sayfasından ilan edilmiştir.

 
DÖNEM SUNUMLARI
1-Bahar Y.y Tezsiz Dönem Projesi Sunum Tablosu
2-Bahar Yy.Yüksek Lis./Doktora Seminer Sunum Tablosu

Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan orijinallik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.


Dönem projesini yazım kurallarına uygun hazırlayarak   tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri; dönem projelerini “şekil şartlarına uygunluğu incelenmesi açısından spiralli bir kopyasını, orijinallik raporunu
enstitüye teslim edeceklerdir. Şekil incelemesi sonrasında uygun görülen dönem projeleri, öğrenci tarafından enstitüden alınacak, gerekli düzeltme, ciltleme, onay ve Pdf halinin Cd’si ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edeceklerdir.
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr