Enstitümüz HRÜ. Merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binasına taşınmıştır. 
 

D U Y U R U L A R

Yurt dışından elektronik ortamda SKYP ile sınava katılacak adaylar için adres: harran üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi

2016-2017 BAHAR YARIYILI İLANI UYARINCA COĞRAFYA II.ÖĞRETİM TEZSİZ
         YÜKSEK LİSANS  BAŞVURU ADAY SAYISI, BELİRTİLEN "ASGARI ÖĞRENCİ SAYISI" NDAN
         AZ OLDUĞU İÇİN BU PROGRAM AÇILMAYACAKTIR.


Dönem projesini yazım kurallarına uygun hazırlayarak   tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri; dönem projelerini  “şekil şartlarına uygunluğu incelenmesi açısından spiralli bir kopyasını, orijinallik raporunu ve bir adet word ortamında hazırlanmış cd’sini enstitüye teslim edeceklerdir.
Şekil incelemesi sonrasında uygun görülen dönem projeleri, öğrenci tarafından enstitüden alınacak, gerekli düzeltme, ciltleme, onay ve Pdf halinin Cd’si ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edeceklerdir.

BAHAR YARIYILI DERS KAYDI

 TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLER DAHİL)

DERS KAYITLARI 30.01.2017 - 01.02.2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
Enstitümüz yüksek lisans ve doktora öğrencileri ders kayıtlarını www.harran.edu.tr "öğrenci bilgi sistemi" üzerinden
gizli şifre ve öğrenci numarası ile giriş yapılacaktır. 
(danışman öğrencinin ders kaydını giremez ancak onay verebilir)
Danışman Onayı 02-03 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
1-Ders seçimleri mutlaka danışmanın önereceği derslerden olmalıdır.
    aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir. Ders listesinde kayıt yaptırılacak ders görülmediğ taktirde
İlk kayıtta, DÖNEM DERSİ, daha önce alınmış ise ÜSTTEN DERS, kalmış ise ALTTAN DERS,  tekrar ise NOT YÜKSELT seçeneklerinden kayıt yapılacaktır.
2-Müfredat programından dersler seçilirken her dönem 30 AKTS'den az veya fazla ders seçilemez. aksi halde
   ders kaydı gerçekleşmemiş olur. bu durumda öğrenci dönem kaybedecektir.

3-Normal süresini tamamlayan öğrenciler (5.yarıyıldan itibaren)  ders kayıtlarını otomasyonda kesinleştirebilmeleri için öğrenim harçlarını
bankaya öğrenci numarası ile yatıracaklardır. aksi halde danışman ders kaydına onay veremez. ve ders kaydı yapılmamış olacaktır.
4-
Ders dönemindeki öğrenciler;  "uzmanlık alanı (ders)" dersini seçeceklerdir. 
5-Tez dönemindeki öğrenciler;  tez önerisi enstitü yönetim kurulunca onaylanmış ise "uzmanlık alanı ve tez çalışması" dersini seçeceklerdir.
6-
"Danışmanlık" kaydı; her yarıyıl öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder.
7-
Azami süresini aşan öğrenciler: yüksek lisans için 6.dönem, doktora için 12.dönemi aşanlar, "uzmanlık alan ve tez çalışması" dersine kayıtlarını yaptıramazlar.
(bu kayıtlar öğrenci ve danışman tarafından sehven otomasyon sistemine girilirse bile enstitü tarafından bu dersi silinecektir.)
8-Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf Tarihi ve Arap Dili ve Belagatı Bilim Dallarına Kayıtlı eski Öğrencileri; TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Programından Kayıtlarını yaptıracaklardır. 

9-Tezsiz yüksek lisans öğrencileri; normal tamamlama süreleri üç yarıyıldır. dönem projeleri için üçüncü yarıyılda bankaya para yatırmayacaklardır. Ancak programın normal tamamlama süresi sonunda öğrenimlerini tamamlamayan eski öğrenciler(son bir dönem hakları var), ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.    
 ders tekrarı durumunda; program için belirlenen ücretin alacağı derse/derslere bölünerek bulunacak tutarını ayrıca ödemek zorundadır. aksi halde bu dersi alamaz.
10-Bahar yarıyılında kayıt yapacak olan yeni öğrenciler  "Bilimsel Araştırma Teknikleri" dersini 2017-2018 güz yarıyılında  alacaklardır.

İNTİHAL PROĞRAMI

a-Orijinallik Raporu (intihal) ve Beyan Belgesi

b-Orijinalik Raporu Uygulama Esasları
c-Orijinallik Raporu (TURNITIN) kullanırken aşağıdaki hususulara dikkat edilmesi gerekir
1- Turnitin programı kullanılırken, alıntı, kaynakça vb. tüm bölümlerin taramaya dahil olacak şekilde program kullanılmalıdır. Yani, alıntıları çıkart, bibliyografyayı çıkart ve eşleşmeleri çıkart bilgilerinin de mutlaka taramaya dahil edilmesi gereklidir.
 2-İntihal oranını belirleyen ‘benzerlik endeksi’nin %35’u geçmemesi gerekir.
 3- Öğrencinin döküm alırken dikkate alması gereken sayfalar aşağıdaki gibidir.

-İlk sayfa (dosya, gönderildiği zaman, gönderim numarası, kelime sayısı, karakter sayısı bilgilerinin yer aldığı sayfa),

-İkinci sayfa (benzerlik endeksi oranının yer aldığı sayfa), 
-En son sayfa (alıntıları çıkart, bibliyografyayı çıkart ve eşleşmeleri çıkart bilgilerinin yer aldığı sayfa).


 

   

DÖNEM SUNUMLARI

DÖNEM SUNUMLARI
1-Güz Y.y Tezsiz İşletme
2-Güz Y.y Tezsiz Tarih
3-Güz Yy.Yüksek Lis./
DoktoraSeminer Sunum Tablosu


Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan Örijinalik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr