MAZERET DİLEKÇESİ (22-26 EYLÜL 2016)

GÜZ YARIYILI DERS KAYDI (YENİ)

 TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLER DAHİL)

DERS KAYITLARI 19-21 EYLÜL 2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
Enstitümüz yüksek lisans ve doktora öğrencileri ders kayıtlarını www.harran.edu.tr "öğrenci bilgi sistemi" üzerinden
gizli şifre ve öğrenci numarası ile giriş yapılacaktır. 
(danışman öğrencinin ders kaydını giremez ancak onay verebilir)
Danışman Onayı 22-23 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Önemli Açıklama     :
1-Ders seçimleri mutlaka danışmanın önereceği derslerden olmalıdır.
    aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir. Ders listesinde kayıt yaptırılacak ders görülmediğ taktirde İlk kayıtta, DÖNEM DERSİ, daha önce alınmış ise ÜSTTEN DERS, kalmış ise ALTTAN DERS,  tekrar ise NOT YÜKSELT seçeneklerinden kayıt yapılacaktır.
2-Müfredat programından dersler seçilirken her dönem 30 AKTS'den az veya fazla ders seçilemez. aksi halde
   ders kaydı gerçekleşmemiş olur. bu durumda öğrenci dönem kaybedecektir.

3-Normal süresini tamamlayan öğrenciler (5.yarıyıldan itibaren)  ders kayıtlarını otomasyondan seçtikten sonra öğrenim harçlarını
bankaya öğrenci numarası ile yatıracaklardır. aksi halde danışman ders kaydına onay veremez.
4-
Ders dönemindeki öğrenciler;  "uzmanlık alanı (ders)" dersini seçeceklerdir. 
5-Tez dönemindeki öğrenciler;  tez önerisi enstitü yönetim kurulunca onaylanmış ise "uzmanlık alanı ve tez çalışması" dersini seçeceklerdir.
6-
"Danışmanlık" kaydı; her yarıyıl öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder.
7-
Azami süresini aşan öğrenciler: yüksek lisans için 6.dönem, doktora için 12.dönemi aşanlar, "uzmanlık alan ve tez çalışması" dersine kayıtlarını yaptıramazlar.
(bu kayıtlar öğrenci ve danışman tarafından sehven otomasyon sistemine girilirse bile enstitü tarafından bu dersi silinecektir.)
8-Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf Tarihi ve Arap Dili ve Belagatı Bilim Dallarına Kayıtlı eski Öğrencileri; TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Programından Kayıtlarını yaptıracaklardır. 

9-Tezsiz yüksek lisans öğrencileri; normal tamamlama süreleri üç yarıyıldır. dönem projeleri için üçüncü yarıyılda bankaya para yatırmayacaklardır. Ancak programın normal tamamlama süresi sonunda öğrenimlerini tamamlamayan öğrenci, ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.    
 ders tekrarı durumunda; program için belirlenen ücretin alacağı derse/derslere bölünerek bulunacak tutarını ayrıca ödemek zorundadır. aksi halde bu dersi alamaz.
10-Ders aşamasındaki tüm öğrenciler "Bilimsel Araştırma Teknikleri" dersini zorunlu olarak seçilecek ve  bu ders Prof. Dr. Abdullah ÇELİK tarafından verilecektir.

D U Y U R U L A R

2016-2017 YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM AKADEMİK TAKVİMİ

Seminer Çalışmasını ve Dönem Projelerini teslim edecek öğrenciler,
Tez için uygulanan Örijinalik ve beyan belgesi ile benzerlik oranını gösteren
yazıyı bu çalışmalarına da ekleyeceklerdir.

M E Z U N İ Y E T

A-İNTİHAL PROĞRAMI

a-Orijinallik Raporu (intihal) ve Beyan Belgesi
b-Orijinalik Raporu Uygulama Esasları
c-Orijinallik Raporu (TURNITIN) kullanırken aşağıdaki hususulara dikkat edilmesi gerekir
1- Turnitin programı kullanılırken, alıntı, kaynakça vb. tüm bölümlerin taramaya dahil olacak şekilde program kullanılmalıdır. Yani, alıntıları çıkart, bibliyografyayı çıkart ve eşleşmeleri çıkart bilgilerinin de mutlaka taramaya dahil edilmesi gereklidir.
 2-İntihal oranını belirleyen ‘benzerlik endeksi’nin %35’u geçmemesi gerekir.
 3- Öğrencinin döküm alırken dikkate alması gereken sayfalar aşağıdaki gibidir.

-İlk sayfa (dosya, gönderildiği zaman, gönderim numarası, kelime sayısı, karakter sayısı bilgilerinin yer aldığı sayfa),

-İkinci sayfa (benzerlik endeksi oranının yer aldığı sayfa), 
-En son sayfa (alıntıları çıkart, bibliyografyayı çıkart ve eşleşmeleri çıkart bilgilerinin yer aldığı sayfa).


B-LİSANSÜSTÜ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ(Mezuniyet)

ASKERLİK İŞLEMLERİ

a-Askerlik Tecili

b-AÇIKLAMA                 : 

1-ÖĞRENCİLER, SEVK TEHİRİNİN BİTMESİNE 1 AY KALA ENSTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİNE BİLDİRECEKLERDİR. AKSİ HALDE SORUMLULUK ÖĞRENCİYE AİTTİR.
2-
LİSANSTAN MEZUN OLUP, LİSANSÜSTÜ PROGRAMI KAZANAN, YENİ ÖĞRENCİLERDE SEVK TEHİR İŞLEMİ İÇİN ENTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİNE  BİLDİRECEKLERDİR.
3-AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİNİN SEVK TEHİR İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR.
4
-II.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SEVK TEHİRİ (YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİKTE VERİLEN EĞİTİM SÜRESİ KADAR) ÜÇ YARIYIL İSTENECEKTİR.
     BAŞARISIZLIK VE KAYIT YENİLEMEME DURUMLARINDA ENSTİTÜ İLE İLİŞĞİ KESİLECEK OLUP, SEVK TEHİRİ İPTAL EDİLECEKTİR.

5-MEZUNİYET, İLİŞİK KESME Vb.. DURUMLARDA, SEVK TEHİR İŞLEMLERİ İPTALİ İÇİN DURUM ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMEKTEDİR.