MALİYE ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257101 Bütçe ve Mali Yönetim S 3 0 3 6
2 5257102 Çevre Ekonomisi ve  Küresel Kamusal Mallar S 3 0 3 6
3 5257103 Devlet Borçları ve Finansal Sistem S 3 0 3 6
4 5257104 Kamu Ekonomisi I S 3 0 3 6
5 5257105 Kamu Ekonomisinde Fayda -Maliyet Analizi S 3 0 3 6
6 5257106 Kamu Harcamaları Teorisi S 3 0 3 6
7 5257107 Kamu Kesiminde Yolsuzluk ve Eko. Etkiler S 3 0 3 6
8 5257108 Maliye Teorisi S 3 0 3 6
9 5257109 Sosyal Politika ve Gelir Dağılımı S 3 0 3 6
10 5257110 Yerel Yönetimler Maliyesi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257201 Avrupa Birliğinin Ekonomik ve Mali Yapısı S 3 0 3 6
2 5257202 Bölgesel Gelişme ve Kamu Politikaları S 3 0 3 6
3 5257203 Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Mali İlişkile S 3 0 3 6
4 5257204 Hazine ve Merkez Bankası İşlemleri S 3 0 3 6
5 5257205 Kamu Ekonomisi II S 3 0 3 6
6 5257206 Kamusal Finansman Kaynakları S 3 0 3 6
7 5257207 KİT ve Özelleştirme S 3 0 3 6
8 5257208 Maliye Politikası S 3 0 3 6
9 5257209 Nicel Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
10 5257210 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi S 3 0 3 6
11 5257211 Kamu Maliyesinde  Güncel Gelişmeler S 3 0 3 6
12 5257212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Maliye Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr