SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KALİTE KOMİSYONUProf. Dr. Şevket ÖKTEN (BAŞKAN)
     
 
Doç. Dr. Yasin TAŞ (Üye)

Müdür Yrd.
 
 
Aziz KILIÇ
Enstitü Sekreteri
 

Hasan TENEKECİ (Üye)
Memur 
KALİTE ELÇİLERİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kalite Komisyonu Ana Bilim Dalı Ünvan Ad Soyad Cep Telefonu Mail Adresi  
Enstitü Yönetici Kalite Elçisi - Müdür Prof. Dr. Şevket ÖKTEN 5356933840 sevketokten@harran.edu.tr  
Enstitü Akademik Kalite Elçisi - Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasin TAŞ 5054698532 y.tas@harran.edu.tr  
Enstitü İdari Kalite Elçisi - Enstitü Sekreteri Aziz KILIÇ 5356834106 akilic_63@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mithat Arman KARASU 05053743498 .....@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU 5426786163 aterzioglu@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ 5334397607 aekinci@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Tarih Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi İ. Halil TANIK 5422380928 ihaliltanik@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 5326963804 feritk@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi İşletme Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Doç. Dr. Baran ARSLAN 5333284284 barslan@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket ÖKTEN 5356933840 sevketokten@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞAHİN 5444635856 haticesahin@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysi GÜNAL 05055037534 vgunal@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Doç. Dr. A. Serdar AYTAÇ 5056299641 aserdaraytac@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celil ABUZAR 5334252191 celilebuzer@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL 5392908987 abdullahkartal@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ 5386317802 makgunduz@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU 5514097018 omersabuncu@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla YARGICI 5357896057 yargici@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 5057458655 mahmutozturk@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi İktisat ve Bölg.Kalkınma Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR 5446683601 zeynep.sakar@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi İktisat ve Bölg.Kalkınma Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN 05365919203 adogan@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan YALÇIN 5063769039 gyalcin@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN 5063769039 gyalcin@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Maliye Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mahmut İNAN 5327617884 minan@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Maliye Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Doç. Dr. Hasan TÜRKAL 5317922823 hturkal@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat ŞEN 05061441903 sedatsen@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Arş. Gör. Ayşe ÖZÇINAR 5077113063 ayseozcinar@harran.edu.tr  
Program Yönetici Kalite Elçisi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan DOĞAN 5072014120 ahmetdogan@harran.edu.tr  
Program Kalite Elçisi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALP 5412402265 alpgokhann@harran.edu.tr   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr