ENSTİTÜ SEKRETERİ
 
Aziz KILIÇ
Enstitü Sekreteri
Tlf.318 30 00 D. 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr
 
                                 
                BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                            
                                                                          
                                   Hasan TENEKECİ                                                         Cemil AKSAK                                          
Öğrenci İşleri                                                                         Öğrenci İşleri 

Tlf. 318 30 00 D. 37 69                                                            Tlf. 318 30 00 D. 16 24
e-posta: hasantenekeci@gmail.com
                                     e-posta:.cemilaksak@harran.edu.tr 

 
                                            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
                                                         MEMUR
                                                                                                                                       
                                                                      Tahir BEYLEM                                                                                          Cihat ÜNLÜ  
                                                                  İdari ve Mali İşleri                                                                                         Kurullar-Yazı İşleri 
                                                             Tlf. 318 30 00 D. 14 06                                                                                      Tlf. 318 30 00 D. 16 25    
                                                             e-posta: tahirbeylem@harran.edu.tr                                          e-posta: cunlu@harran.edu.tr              
 
                                                                             GENEL EVRAK
                                                                      
                                                                                Hasan YÖRÜK  
                                                                                                       Genel Evrak
                                                                                                             Tlf. 1622 
                                                                                          e-posta:hasanyürük@harran.edu.tr