ENSTİTÜ SEKRETERİ
 
Aziz KILIÇ
Enstitü Sekrete
Tlf.318 30 00 D. 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr
 
                                 
                BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                            
                                                                          
                                   Hasan TENEKECİ                                                         Cemil AKSAK                                          
Öğrenci İşleri                                                                         Öğrenci İşleri 

Tlf. 318 30 00 D. 37 69                                                            Tlf. 318 30 00 D. 16 24
e-posta: hasantenekeci@gmail.com
                                     e-posta:.cemilaksak@harran.edu.tr 

 
                                            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
                                                         MEMUR
                                                                                                                                       
                                                                      Tahir BEYLEM                                                                                          Cihat ÜNLÜ  
                                                                  İdari ve Mali İşleri                                                                                         Kurullar-Yazı İşleri 
                                                             Tlf. 318 30 00 D. 14 06                                                                                      Tlf. 318 30 00 D. 16 25    
                                                             e-posta: tahirbeylem@harran.edu.tr                                          e-posta: cunlu@harran.edu.tr              
 
                                                                             GENEL EVRAK
                                                                      
                                                                                Hasan YÖRÜK  
                                                                                                       Genel Evrak
                                                                                                             Tlf. 1622 
                                                                                          e-posta:hasanyürük@harran.edu.tr
     

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları


TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi 
Tarih 
Eğitim Yönetimi