ENSTİTÜ SEKRETERİ
 
Aziz KILIÇ
Enstitü Sekreteri
Tlf.318 30 00 D. 37 68
e-posta: akilic_63@harran.edu.tr 
                 MEMUR                                                                      BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                            
                                                                                                         
                                Cihat ÜNLÜ                                                                                    Cemil AKSAK                                          
Öğrenci İşleri                                                                                  Öğrenci İşleri 

Tlf. 318 30 00 D. 37 69                                                                Tlf. 318 30 00 D. 16 24
                   e-posta:
cunlu@harran.edu.tr                                                   e-posta:.cemilaksak@harran.edu.tr 

 
                                            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
                                                         MEMUR
                                                                                                                                      
                                                                      Tahir BEYLEM                                                                                          .........................
                                                                  İdari ve Mali İşleri                                                                                         Kurullar-Yazı İşleri 
                                                             Tlf. 318 30 00 D. 14 06                                                                                      Tlf. 318 30 00 D. 16 25    
                                                             e-posta: tahirbeylem@harran.edu.tr                                                e-posta: ........@harran.edu.tr              
 
                                                                             GENEL EVRAK
                                                                      
                                                                                Hasan YÖRÜK  
                                                                                                       Genel Evrak
                                                                                                             Tlf. 1622 
                                                                                          e-posta:hasanyürük@harran.edu.tr
     

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Bölgesel Kalkınma
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatlar
ı

TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi
 Tarih   
Eğitim Yönetimi