ENSTİTÜ SEKRETERİ

                                                                                     
                                                                                               Aziz KILIÇ
                                                                                           Enstitü Sekreteri

                                                                                           Tlf.318 30 00 D. 37 68
                                                                                 e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 
             MEMUR                                                   MEMUR                                                MEMUR
                                                                                          
Hasan TENEKECİ                                                     .........................................                                                   Hasan YÖRÜK   
   Öğrenci İşleri                                                               Öğrenci İşleri                                                              Genel Evrak

   Tlf. 318 30 00 D. 37 69                                                   Tlf. 318 30 00 D. 16 24                                              Tlf. 1622
e-posta: hasantenekeci@gmail.com                 e-posta:.................................@harran.edu.tr                 e-posta:hasanyürük@harran.edu.tr


                MEMUR                                                 MEMUR    
                       
            Tahir BEYLEM                                                            Cemil AKSAK                                                                          
         İdari ve Mali İşleri                                                             Yazı İşleri                                                                                           
             Tlf. 318 30 00 D. 14 06                                                    Tlf. 318 30 00 D. 16 25                                                                                                
             e-posta:
tahirbeylem@harran.edu.tr
                  e-posta: cemilaksak@harran.edu.tr                                       
 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ 
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri

TEZSİZ 
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi 
Tarih 
Eğitim Yönetimi