MÜDÜR
    
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
 Müdür
Tlf.: 318 30 00 Dahili-37 67
e-posta: sevketokten@harran.edu.tr

 
 
                 MÜDÜR YARDIMCISI                                                                 MÜDÜR YARDIMCISI
                                                                                                   
                 Doç. Dr. Sedat ŞEN                                                                              Doç. Dr. Yasin TAŞ           
            Müdür Yardımcısı                                                                                        Müdür Yardımcısı
              Tlf. : 318 30 00 D-14 21                                                                                Tlf. : 318 30 00 D- 14 21
         e-posta:
  sedatsen@harran.edu.tr                                                        e-posta:
y.tas@harran.edu.tr                                            
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 318 30 00 Dahili 37 68
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 
    

DERS İZLENCELERİ

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr