MÜDÜR
     
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
 Müdür
Tlf.: 318 30 00 Dahili-37 67
e-posta: sevketokten@harran.edu.tr

 
 
                 MÜDÜR YARDIMCISI                                                                 MÜDÜR YARDIMCISI
                                                                                                                                              
                 Doç. Dr. Sedat ŞEN                                                                              Dr. Öğr. Üyesi Yasin TAŞ           
            Müdür Yardımcısı                                                                                        Müdür Yardımcısı
              Tlf. : 318 30 00 D-14 21                                                                                Tlf. : 318 30 00 D- 14 21
         e-posta:
  sedatsen@harran.edu.tr                                                        e-posta:
y.tas@harran.edu.tr                                            
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 318 30 00 Dahili 37 68
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Bölgesel Kalkınma
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatlar
ı

TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi
 Tarih   
Eğitim Yönetimi