MÜDÜR
      
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK
 Müdür
Tlf.: 0414 318 37 67
e-posta: acelik@harran.edu.tr


 
                          MÜDÜR YARDIMCISI                                                    MÜDÜR YARDIMCISI                                              
                                                                               
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ                                                              Doç. Dr. Ahmet KAYA          
Müdür Yardımcısı                                                                                   Müdür Yardımcısı 
Tlf. : 0414 318 1421                                                                                      Tlf. : 0414 318 1421
 e-posta:esrasiverekli@harran.edu.tr                                                                     e-posta:akaya@harran.edu.tr                                                                              
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 0414 318 3768
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 

HAFTALIK DERS PROGRAMI

TEZLİ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Felsefe ve Din Bilimleri

TEZSİZ YL. HAFTALIK DERS PROGRAMI
İşletme ders programı
Maliye ders programı

Kamu Yönetimi ders programı
Tarih ders programı
Coğrafya ders programı
Eğitim Yönetimi ders programı

 
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr