MÜDÜR
      
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK
 Müdür
Tlf.: 0414 318 37 67
e-posta: acelik@harran.edu.tr


 
                          MÜDÜR YARDIMCISI                                                    MÜDÜR YARDIMCISI                                              
                                                                               
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ                                                              Doç. Dr. Ahmet KAYA          
Müdür Yardımcısı                                                                                   Müdür Yardımcısı 
Tlf. : 0414 318 1421                                                                                      Tlf. : 0414 318 1421
 e-posta:esrasiverekli@harran.edu.tr                                                                     e-posta:akaya@harran.edu.tr                                                                              
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 0414 318 3768
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü (merkezi Laboratuvar (HÜMEL) Binası ikinci katı
Tlf : 0 414 318 3769 -318 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr