MÜDÜR
     
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
 Müdür
Tlf.: 318 30 00 Dahili-37 67
e-posta: sevketokten@harran.edu.tr

 
 
                 MÜDÜR YARDIMCISI                                                                 MÜDÜR YARDIMCISI
                                                                                                                                              
                 Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞEN                                                                     Dr. Öğr. Üyesi                               
            Müdür Yardımcısı                                                                                        Müdür Yardımcısı
              Tlf. : 318 30 00 D-14 21                                                                                Tlf. : 318 30 00 D- 14 21
         e-posta:
  sedatsen@harran.edu.tr                                                        e-posta:.
ademarslan1@gmail.com                                                              
 


 
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Aziz KILIÇ
    Enstitü Sekreteri
Tlf. 318 30 00 Dahili 37 68
e-posta:
akilic_63@harran.edu.tr
 

BOLOGNA

 

DERS PROGRAMI

TEZLİ YL./DOKTORA
Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri
Müzik
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları


TEZSİZ YL.
İşletme 
Maliye 

Kamu Yönetimi 
Tarih 
Eğitim Yönetimi