KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5232501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5232502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
4 5232505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
5 5232115 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
6 5232116 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
7 5232101 Kamu  Yönetimi ve Etik S 3 0 3 6
8 5232102 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi S 3 0 3 6
9 5232103 Çevresel Güvenlik S 3 0 3 6
10 5232104 Kentsel Düşünce Tarihi S 3 0 3 6
11 5232105 Halkla İlişkiler S 3 0 3 6
12 5232106 Toplum, Siyaset ve Kültür S 3 0 3 6
13 5232107 Türkiye'nin Modernleşme Tarihi S 3 0 3 6
14 5232108 Afet Yönetimi S 3 0 3 6
15 5232109 Avrupa Birliği, Yerel ve Bölgesel Politikalar S 3 0 3 6
16 5232110 Türkiye'de Konut Politikaları S 3 0 3 6
17 5232111 Sendikal Özgürlükler ve Sendikal Fesih S 3 0 3 6
18 5232112 İş Sözleşmesi Türleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5232601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5232602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5232605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
4 5232214 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
5 5232215 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
6 5232201 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
7 5232202 Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlar S 3 0 3 6
8 5232203 Kent, Planlama ve Rant S 3 0 3 6
9 5232204 Kent, Kültür ve  Kimlik S 3 0 3 6
10 5232205 Çevre Yönetimi S 3 0 3 6
11 5232206 Türkiye'de Demokrasinin  Gelişimi S 3 0 3 6
12 5232207 Çağdaş Siyasal Akımlar S 3 0 3 6
13 5232208 İnsan Haklarının Gelişimi S 3 0 3 6
14 5232209 Anakent Yönetimi S 3 0 3 6
15 5232210 İş Sözleşmesinin  Sona Ermesi S 3 0 3 6
16 5232211 Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve  İş Güvenliği S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5232502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5232505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 - 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5232602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5232605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 - 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)