EĞİTİM YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259101 Örgüt ve Yönetim Kurumları S 3 0 3 5
2 5259102 Eğitim Planlaması ve Ekonomisi S 3 0 3 5
3 5259103 Eğitimsel Liderlik S 3 0 3 5
4 5259107 Eğitim Felsefesi S 3 0 3 5
5 5259108 Bilimsel Araştırma Teknikleri S 3 0 3 5
6 5259109 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 5
7 5259110 Türkiye'de Prğ. Geliştirme ve Uygul. S 3 0 3 5
             
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259203 Eğitimde Startejik Planlama S 3 0 3 5
2 5259204 Eğitim Hukuku S 3 0 3 5
3 5259205 Çağdaş Eğitim Denetimi S 3 0 3 5
4 5259207 Eğitimde Program Geliştirme S 3 0 3 5
5 5259208 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn. Yönetimi S 3 0 3 5
6 5259209 Örgütsel Davranış S 3 0 3 5
7 5259210 Okul Yönetimi S 3 0 3 5
8              
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Egitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)