EĞİTİM YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259101 Örgüt ve Yönetim Kurumları S 3 0 3 5
2 5259102 Eğitim Planlaması ve Ekonomisi S 3 0 3 5
3 5259103 Eğitimsel Liderlik S 3 0 3 5
4 5259107 Eğitim Felsefesi S 3 0 3 5
5 5259108 Bilimsel Araştırma Teknikleri S 3 0 3 5
6 5259109 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 5
7 5259110 Türkiye'de Prğ. Geliştirme ve Uygul. S 3 0 3 5
             
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259203 Eğitimde Startejik Planlama S 3 0 3 5
2 5259204 Eğitim Hukuku S 3 0 3 5
3 5259205 Çağdaş Eğitim Denetimi S 3 0 3 5
4 5259207 Eğitimde Program Geliştirme S 3 0 3 5
5 5259208 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn. Yönetimi S 3 0 3 5
6 5259209 Örgütsel Davranış S 3 0 3 5
7 5259210 Okul Yönetimi S 3 0 3 5
8              
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5259295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Egitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr