İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5269702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5269716 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5269717 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5269703 İslam Müesseseleri Tarihi-I S 3 0 3 6
6 5269704 Hulefa-i Raşidin Dönemi-I S 3 0 3 6
7 5269705 Emevi Tarihi-I S 3 0 3 6
8 5269706 İslam Tarihi Kaynakları-I S 3 0 3 6
9 5269707 Osmanlı Müesseseleri Tarihi-I S 3 0 3 6
10 5269709 Tarih Araştırmalarında Yöntem-I S 3 0 3 6
11 5269713 Paleografi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5269802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5269816 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5269817 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5269803 İslam Müesseseleri Tarihi-II S 3 0 3 6
6 5269804 Hulefa-i Raşidin Dönemi-II S 3 0 3 6
7 5269805 Emevi Tarihi-II S 3 0 3 6
8 5269806 İslam Tarihi Kaynakları-II S 3 0 3 6
9 5269807 Osmanlı Müesseseleri Tarihi-II S 3 0 3 6
10 5269809 Tarih Araştırmalarında Yöntem-II S 3 0 3 6
11 5269811 İslam Tarihi Metinleri(Arapça)-II S 3 0 3 6
12 5269813 Paleografi-II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269702  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5269796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5269896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr