İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5269702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5269716 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5269717 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5269703 İslam Müesseseleri Tarihi-I S 3 0 3 6
6 5269704 Hulefa-i Raşidin Dönemi-I S 3 0 3 6
7 5269705 Emevi Tarihi-I S 3 0 3 6
8 5269706 İslam Tarihi Kaynakları-I S 3 0 3 6
9 5269707 Osmanlı Müesseseleri Tarihi-I S 3 0 3 6
10 5269709 Tarih Araştırmalarında Yöntem-I S 3 0 3 6
11 5269713 Paleografi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5269802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5269816 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5269817 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5269803 İslam Müesseseleri Tarihi-II S 3 0 3 6
6 5269804 Hulefa-i Raşidin Dönemi-II S 3 0 3 6
7 5269805 Emevi Tarihi-II S 3 0 3 6
8 5269806 İslam Tarihi Kaynakları-II S 3 0 3 6
9 5269807 Osmanlı Müesseseleri Tarihi-II S 3 0 3 6
10 5269809 Tarih Araştırmalarında Yöntem-II S 3 0 3 6
11 5269811 İslam Tarihi Metinleri(Arapça)-II S 3 0 3 6
12 5269813 Paleografi-II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269702  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5269796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5269802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5269896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)