COĞRAFYA ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5225502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5225143 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5225144 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5225120 Türkiyede Nüfus Hareketleri S 3 0 3 6
6 5225121 Suç Coğrafyası S 3 0 3 6
7 5225122 Kültür Turizmi S 3 0 3 6
8 5225123 Coğrafyada Veri Toplama ve Değerl. Yönt. S 3 0 3 6
9 5225126 Tarihi Coğrafya S 3 0 3 6
10 5225127 Türkiye Kır Yerleşmeleri S 3 0 3 6
11 5225139 Havza Planlaması S 3 0 3 6
12 5225140 Volkan Coğrafyası S 3 0 3 6
13 5225141 Fiziksel Arazi Degradasyonu S 3 0 3 6
14 5225142 Coğrafi Ekoloji S 3 0 3 6
15 5225145 Demografinin Veri Kaynakları-I S 3 0 3 6
16 5225146 Kültür Coğrafyası Araştırmaları-I S 3 0 3 6
17 5225147 İklim Değişikliği ve Etkileri S 3 0 3 6
18 5225148 Klimatolojide İstatistiksel Analizler S 3 0 3 6
19 5225149 Türkiye'de Turizmin Gelişimi ve Sorunları S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5225602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5225242 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5225243 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5225220 Alternatif Enerji Kaynakları S 3 0 3 6
6 5225221 Turizm Planlaması S 3 0 3 6
7 5225222 Şehir Turizmi S 3 0 3 6
8 5225223 Coğrafyada Veri Toplama ve Değerl. Yönt. S 3 0 3 6
9 5225224 G.Anadolu Böl. Yerleşm. Genel Özellikleri S 3 0 3 6
10 522527 Türkiyede Şehirler ve Şehirleşme Hareketleri S 3 0 3 6
11 5225238 Speleoloji ve Karst Araştırmaları S 3 0 3 6
12 5225239 Havza Planlaması S 3 0 3 6
13 5225240 Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri S 3 0 3 6
14 5225241 Kimyasal ve Biyolojik Arazi Degradasyonu S 3 0 3 6
15 5225244 Karasal Hidrografya Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
16 5225245 Demografinin Veri Kaynakları-II S 3 0 3 6
17 5225246 Kültür Coğrafyası Araştırmaları-II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5225505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5225605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Coğrafya Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)