COĞRAFYA ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5272701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5272702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0  4 6
3 5272715 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0  3 6
4 5272716 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5272704 Akarsu Havzaları ve Planlama I S 3 0 3 6
6 5272708 Tarihsel Kent Coğrafyası S 3 0 3 6
7 5272713 Türkiye'de Kültür Turizmi S 3 0 3 6
8 5272717 Doğa Koruma ve Korunan alanlar-I S 3 0 3 6
9 5272718 Arazi Degredasyonu-I S 3 0 3 6
10 5272719 Atmosfer Salınımları S 3 0 3 6
11 5272722 Ortadogu'da Sosyo-Ekonomik Gelişmeler S 3 0 3 6
12 5272723 Nüfus Coğrafyasının Veri Kaynakları ve Analiz. S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5272801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5272802  Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5272814  Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5272815 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5272804 Akarsu Havzaları ve Planlama II S 3 0 3 6
6 5272810 Şehir Coğrafyasında Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
7 5272812 İdari Coğrafya S 3 0 3 6
8 5272813 Türkiye'de Enerji Potansiyeli ve Politikaları S 3 0 3 6
9 5272816 Türkiye'de Uygulanan Nüfus Polt.ve Sonuçları S 3 0 3 6
10 5272817 Doğa Koruma ve Korunan Alanlar-II S 3 0 3 6
11 5272818 Arazi Degredasyonu-II S 3 0 3 6
12 5272819 Uluslararası Nüfus Hareketleri ve Ortadoğu S 3 0 3 6
13 5272820 Arazi Örtüsü Değişimi ve Analizi S 3 0 3 6
14 5272821 Türkiye'de Yaylacılık Faaliyetleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü          
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5272702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5272796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5272802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5272896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Coğrafya Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr