KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256101 Kamu Yönetimi ve Etik S 3 0 3 6
2 5256102 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi S 3 0 3 6
3 5256103 Çevresel Güvenlik S 3 0 3 6
4 5256104 Kentsel Düşünce Tarihi  S 3 0 3 6
5 5256105 Halkla İlişkiler S 3 0 3 6
6 5256106 Toplum, Siyaset ve Kültür S 3 0 3 6
7 5256107 Türkiye'nin Modernleşme Tarihi S 3 0 3 6
8 5256108 Afet Yönetimi S 3 0 3 6
9 5256109 AB, Yerel ve Bölgesel Politikalar S 3 0 3 6
10 5256110 Türkiye'de Konut Politikaları S 3 0 3 6
11 5256111 Sendikal Özgürlük ve Sendikal  Fesih S 3 0 3 6
12 5256112 İş Sözleşmesi Türleri S 3 0 3 6
13 5256113 Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256201 Kamu Yönetimimde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
2 5256202 Kamu Yönet. Yapısal ve İşlevsel Sorunlar... S 3 0 3 6
3 5256203 Kent Planlama ve Rant S 3 0 3 6
4 5256204 Kent, Kimlik ve Kültür S 3 0 3 6
5 5256205 Çevre Yönetimi S 3 0 3 6
6 5256206 Türkiye'de Demokrasinin Geli?imi S 3 0 3 6
7 5256207 Çağdaş Siyasal Akımlar S 3 0 3 6
8 5256208 İnsan Haklarının Gelişimi S 3 0 3 6
9 5256209 Anakent Yönetimi S 3 0 3 6
10 5256210 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
               
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr