KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256101 Kamu Yönetimi ve Etik S 3 0 3 6
2 5256102 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi S 3 0 3 6
3 5256103 Çevresel Güvenlik S 3 0 3 6
4 5256104 Kentsel Düşünce Tarihi  S 3 0 3 6
5 5256105 Halkla İlişkiler S 3 0 3 6
6 5256106 Toplum, Siyaset ve Kültür S 3 0 3 6
7 5256107 Türkiye'nin Modernleşme Tarihi S 3 0 3 6
8 5256108 Afet Yönetimi S 3 0 3 6
9 5256109 AB, Yerel ve Bölgesel Politikalar S 3 0 3 6
10 5256110 Türkiye'de Konut Politikaları S 3 0 3 6
11 5256111 Sendikal Özgürlük ve Sendikal  Fesih S 3 0 3 6
12 5256112 İş Sözleşmesi Türleri S 3 0 3 6
13 5256113 Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256201 Kamu Yönetimimde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
2 5256202 Kamu Yönet. Yapısal ve İşlevsel Sorunlar... S 3 0 3 6
3 5256203 Kent Planlama ve Rant S 3 0 3 6
4 5256204 Kent, Kimlik ve Kültür S 3 0 3 6
5 5256205 Çevre Yönetimi S 3 0 3 6
6 5256206 Türkiye'de Demokrasinin Geli?imi S 3 0 3 6
7 5256207 Çağdaş Siyasal Akımlar S 3 0 3 6
8 5256208 İnsan Haklarının Gelişimi S 3 0 3 6
9 5256209 Anakent Yönetimi S 3 0 3 6
10 5256210 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
               
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5256295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)