TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5275702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5275716 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5275703 Manzum Metin İncelemeleri-I S 3 0 3 6
5 5275704 Divan Edebiyatında Nesir S 3 0 3 6
6 5275705 Batinî Zümre Edebiyatı S 3 0 3 6
7 5275706 Osmanlı Dönemi Fikir Hareketleri S 3 0 3 6
8 5275707 Edebi Metin Çözümleme Yöntemleri I S 3 0 3 6
9 5275708 Edebiyat Teorileri ve Eleştiri I S 3 0 3 6
10 5275709 Türk Edebiyatının Estetik Sorunları S 3 0 3 6
11 5275710 Türk Edebiyatında Poetika I S 3 0 3 6
12 5275711 Roman/Hikaye  Türlerinin Tar. Gelişimi-I S 3 0 3 6
13 5275712 Anlam Bilimi S 3 0 3 6
14 5275713 Türkçenin Söz Dizimi I S 3 0 3 6
15 5275714 Halk Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık S 3 0 3 6
16 5275715 Belâgât I S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5275802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5275815 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5275803 Manzum Metin İncelmeleri II S 3 0 3 6
5 5275804 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi S 3 0 3 6
6 5275805 Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri S 3 0 3 6
7 5275806 Edebi Metin Çözümleme Yöntemleri II S 3 0 3 6
8 5275807 Edebiyat Teorileri ve Eleştiri II S 3 0 3 6
9 5275808 Türk Tenkit Tarihi S 3 0 3 6
10 5275809 Roman/Hikaye  Türlerinin Tar.Gelişimi II S 3 0 3 6
11 5275810 Türk Edebiyatında Poetika II S 3 0 3 6
12 5275811 Toplum Dil Bilimi ve Ağız Bilimi S 3 0 3 6
13 5275812 Türkçenin Söz Dizimi II S 3 0 3 6
14 5275813 Halk Edebiyatı ve Modernite S 3 0 3 6
15 5275814 Belâgât II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5275796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
3 5275794 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5275896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
3 5275894 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)