TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5275702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5275716 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5275703 Manzum Metin İncelemeleri-I S 3 0 3 6
5 5275704 Divan Edebiyatında Nesir S 3 0 3 6
6 5275705 Batinî Zümre Edebiyatı S 3 0 3 6
7 5275706 Osmanlı Dönemi Fikir Hareketleri S 3 0 3 6
8 5275707 Edebi Metin Çözümleme Yöntemleri I S 3 0 3 6
9 5275708 Edebiyat Teorileri ve Eleştiri I S 3 0 3 6
10 5275709 Türk Edebiyatının Estetik Sorunları S 3 0 3 6
11 5275710 Türk Edebiyatında Poetika I S 3 0 3 6
12 5275711 Roman/Hikaye  Türlerinin Tar. Gelişimi-I S 3 0 3 6
13 5275712 Anlam Bilimi S 3 0 3 6
14 5275713 Türkçenin Söz Dizimi I S 3 0 3 6
15 5275714 Halk Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık S 3 0 3 6
16 5275715 Belâgât I S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5275802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5275815 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5275803 Manzum Metin İncelmeleri II S 3 0 3 6
5 5275804 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi S 3 0 3 6
6 5275805 Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri S 3 0 3 6
7 5275806 Edebi Metin Çözümleme Yöntemleri II S 3 0 3 6
8 5275807 Edebiyat Teorileri ve Eleştiri II S 3 0 3 6
9 5275808 Türk Tenkit Tarihi S 3 0 3 6
10 5275809 Roman/Hikaye  Türlerinin Tar.Gelişimi II S 3 0 3 6
11 5275810 Türk Edebiyatında Poetika II S 3 0 3 6
12 5275811 Toplum Dil Bilimi ve Ağız Bilimi S 3 0 3 6
13 5275812 Türkçenin Söz Dizimi II S 3 0 3 6
14 5275813 Halk Edebiyatı ve Modernite S 3 0 3 6
15 5275814 Belâgât II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275702 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5275796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
3 5275794 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5275802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5275896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
3 5275894 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 0 0 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr