İŞLETME ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252101 Küresel İşletme Yönetimi S 3 0 3 6
2 5252102 Uluslar arası Pazarlama S 3 0 3 6
3 5252103 Tüketici Davranışları S 3 0 3 6
4 5252104 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları l S 3 0 3 6
5 5252105 Örgütsel Davranış S 3 0 3 6
6 5252106 Uluslar arası İşletmecilik S 3 0 3 6
7 5252107 Sermaye Piyasası Analizi S 3 0 3 6
8 5252108 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları S 3 0 3 6
9 5252109 İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3 6
10 5252110 İş Ahlakı S 3 0 3 6
11 5252111 Türkiye Muhasebe Standartları S 3 0 3 6
12 5252112 İleri Finansal Yönetim S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252201 İleri Maliyet Muh. Uygulamaları ll S 3 0 3 6
2 5252202 KOBİ'lerin  Yönetimi ve Organ. S 3 0 3 6
3 5252203 İnsan Kaynakları Planlama S 3 0 3 6
4 5252204 Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler S 3 0 3 6
5 5252205 Kriz Yönetimi S 3 0 3 6
6 5252206 Pazarlamada Güncel Sorunlar S 3 0 3 6
7 5252207 Tüketici Hak. ve Tüket. Korunması S 3 0 3 6
8 5252208 Muhasebe Denetimi S 3 0 3 6
9 5252209 Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri S 3 0 3 6
10 5252210 İşletme Kararları İçin Finansal Analiz S 3 0 3 6
11 5252211 Uluslar arası Finans S 3 0 3 6
12 5252212 Toplam Kalite Yönetimi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30

 
İşletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)