İŞLETME ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252101 Küresel İşletme Yönetimi S 3 0 3 6
2 5252102 Uluslar arası Pazarlama S 3 0 3 6
3 5252103 Tüketici Davranışları S 3 0 3 6
4 5252104 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları l S 3 0 3 6
5 5252105 Örgütsel Davranış S 3 0 3 6
6 5252106 Uluslar arası İşletmecilik S 3 0 3 6
7 5252107 Sermaye Piyasası Analizi S 3 0 3 6
8 5252108 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları S 3 0 3 6
9 5252109 İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3 6
10 5252110 İş Ahlakı S 3 0 3 6
11 5252111 Türkiye Muhasebe Standartları S 3 0 3 6
12 5252112 İleri Finansal Yönetim S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252201 İleri Maliyet Muh. Uygulamaları ll S 3 0 3 6
2 5252202 KOBİ'lerin  Yönetimi ve Organ. S 3 0 3 6
3 5252203 İnsan Kaynakları Planlama S 3 0 3 6
4 5252204 Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler S 3 0 3 6
5 5252205 Kriz Yönetimi S 3 0 3 6
6 5252206 Pazarlamada Güncel Sorunlar S 3 0 3 6
7 5252207 Tüketici Hak. ve Tüket. Korunması S 3 0 3 6
8 5252208 Muhasebe Denetimi S 3 0 3 6
9 5252209 Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri S 3 0 3 6
10 5252210 İşletme Kararları İçin Finansal Analiz S 3 0 3 6
11 5252211 Uluslar arası Finans S 3 0 3 6
12 5252212 Toplam Kalite Yönetimi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5252295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30

 
İşletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr