KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5273702 Uzmanlık alan Dersi Z 4 0 4 24
3 5273717 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5273718 Araştırma ve Yayin Etiği Z 3 0 3 6
5 5273703 Kamu Yönetimi ve Reform S 3 0 3 6
6 5273704 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar S 3 0 3 6
7 5273705 Modern Türkiye'de Siyaset ve Toplum S 3 0 3 6
8 5273705 Toplum ve Siyaset S 3 0 3 6
9 5273707 Kamu Politika Analizi ve Uygulamaları S 3 0 3 6
10 5273708 Çağdaş Siyasal Sist. ve Siyasal Davranış S 3 0 3 6
11 5273709 Bütünleşik Afet Yönetimi S 3 0 3 6
12 5273710 Kentsel Toplumsal Hareketle S 3 0 3 6
13 5273711 Uluslararası Çevre Belgeleri S 3 0 3 6
14 5273712 AB ve Türkiye'de Metropolitan Alan Yönt S 3 0 3 6
15 5273713 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler S 3 0 3 6
16 5273714 Toplu İş Hukuku S 3 0 3 6
17 5273715 Sosyal Bilimlerde İleri Arş.Yöntemleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5273802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5273815 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5273816 Araştırma ve Yayin Etiği Z 3 0 3 6
5 5273803 Küreselleşme, Yerelleşme ve Kamu Yönt. S 3 0 3 6
6 5273804 Yönetim Kuramları S 3 0 3 6
7 5273805 Demokrasi Kuramları S 3 0 3 6
8 5273806 Göç, Toplum ve Kent S 3 0 3 6
9 5273807 AB ve Türkiye  Çevre Politikaları S 3 0 3 6
10 5273809 Kent ve Bölge Planlama S 3 0 3 6
11 5273810 AB ve Türkiye'de Konut Politikaları S 3 0 3 6
12 5273811 Yerel Politikalar?n Analizi S 3 0 3 6
13 5273812 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku S 3 0 3 6
14 5273813 Bireysel İş Hukuku S 3 0 3 6
15 5273814 Hukuk, Suç ve Toplum S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273702 Uzmanlık alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5273796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERS?N ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5273896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Ö?renme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)