KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DOKTORA
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273701 Seminer Z 0 2 0 6
2 5273702 Uzmanlık alan Dersi Z 4 0 4 24
3 5273717 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5273718 Araştırma ve Yayin Etiği Z 3 0 3 6
5 5273703 Kamu Yönetimi ve Reform S 3 0 3 6
6 5273704 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar S 3 0 3 6
7 5273705 Modern Türkiye'de Siyaset ve Toplum S 3 0 3 6
8 5273705 Toplum ve Siyaset S 3 0 3 6
9 5273707 Kamu Politika Analizi ve Uygulamaları S 3 0 3 6
10 5273708 Çağdaş Siyasal Sist. ve Siyasal Davranış S 3 0 3 6
11 5273709 Bütünleşik Afet Yönetimi S 3 0 3 6
12 5273710 Kentsel Toplumsal Hareketle S 3 0 3 6
13 5273711 Uluslararası Çevre Belgeleri S 3 0 3 6
14 5273712 AB ve Türkiye'de Metropolitan Alan Yönt S 3 0 3 6
15 5273713 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler S 3 0 3 6
16 5273714 Toplu İş Hukuku S 3 0 3 6
17 5273715 Sosyal Bilimlerde İleri Arş.Yöntemleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5273802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5273815 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5273816 Araştırma ve Yayin Etiği Z 3 0 3 6
5 5273803 Küreselleşme, Yerelleşme ve Kamu Yönt. S 3 0 3 6
6 5273804 Yönetim Kuramları S 3 0 3 6
7 5273805 Demokrasi Kuramları S 3 0 3 6
8 5273806 Göç, Toplum ve Kent S 3 0 3 6
9 5273807 AB ve Türkiye  Çevre Politikaları S 3 0 3 6
10 5273809 Kent ve Bölge Planlama S 3 0 3 6
11 5273810 AB ve Türkiye'de Konut Politikaları S 3 0 3 6
12 5273811 Yerel Politikalar?n Analizi S 3 0 3 6
13 5273812 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku S 3 0 3 6
14 5273813 Bireysel İş Hukuku S 3 0 3 6
15 5273814 Hukuk, Suç ve Toplum S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273702 Uzmanlık alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5273796 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERS?N ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5273802 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5273896 Doktora Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Ö?renme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   
 


  
  
Harran Üniversitesi 
Sosyal Blilimler Ensitütüsü 
Osmanbey Kampüsü, HÜBTAM Binası
Tlf : 0 414 318 30 00/ D. 3769- 1624
Fax : 0.414 318 3770
E-mail: sosbilens@harran.edu.tr