EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5215501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5215502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5215131 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5215102 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
5 5215103 Türkiye'de Öğr. Yetiştirmenin Tar. ve Sor S 3 0 3 6
6 5215105 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler S 3 0 3 6
7 5215108 Liderlik ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları S 3 0 3 6
8 5215109 Örgütsel Davranış S 3 0 3 6
9 5215110 İnsan Kaynakları Yöntemi S 3 0 3 6
10 5215114 Eğitim Felsefesi S 3 0 3 6
11 5215130 Türkiye'de Program Geliştirme ve Uygulamaları S 3 0 3 6
12 5215131 Nitel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
13  5215132 Eğitim Örgütlerinde Değişim ve Dönüşüm S 3 0 3 6
14 5215134 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması S 3 0 3 6
15 5215136 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 3 0 3 6
16 5215137 Akademik Yazım S 3 0 3 6
17 5215139 Eğitimde Toplumsal Temeller S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5215601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5215602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5215239 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5215201 Eğitimde Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
5 5215202 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 6
6 5215203 Türkiye'de Öğr. Yetiştirmenin Tarihi ve Sorun S 3 0 3 6
7 5215205 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler S 3 0 3 6
8 5215208 Liderlik ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları S 3 0 3 6
9 5215209 Örgütsel Davranış S 3 0 3 6
10 5215210 İnsan Kaynakları Yöntemi S 3 0 3 6
11 5215214 Eğitim Felsefesi S 3 0 3 6
12 5215230 Nitel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
13 5215232 Eğitim Örgütlerinde Değişim ve Dönüşüm S 3 0 3 6
14 5215233 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması S 3 0 3 6
15 5215234 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 3 0 3 6
16 5215235 Akademik Yazım S 3 0 3 6
17 5215237 Eğitimde Toplumsal Temeller S 3 0 3 6
18 5215238 Türkiye'de Program Geliştirme ve Uygulamaları S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5215502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5215505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5215602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5215605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam          30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)