FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5227501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5227502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5227126 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5227101 Din Sosyolojisinin Problemleri S 3 0 3 6
5 5227102 Din Sosyolojisinda Akımlar S 3 0 3 6
6 5227103 Kurumlar Sosyolojisi S 3 0 3 6
7 5227104 Çağdaş Siyasal Akımlar S 3 0 3 6
8 5227105 Bilgi Sosyolojisi ve Din Sosyolojisi S 3 0 3 6
9 5227106 Din Sosyolojisi Arş. Yönt.ve Teknikleri S 3 0 3 6
10 5227107 Sosyal Tabakalaşma ve Din S 3 0 3 6
11 5227108 Dini Gruplar S 3 0 3 6
12 5227109 Sosyal Değişme ve Din S 3 0 3 6
13 5227110 Din Felsefesine Giriş S 3 0 3 6
14 5227111 Çağdaş Din Felsefesi Problemleri S 3 0 3 6
15 5227113 Dinlerin Çokluğu Problemi S 3 0 3 6
16 5227115 Kıta Avrupası Filozoflarında Din S 3 0 3 6
17 5227116 İslam Felsefe Tarihi Metinleri S 3 0 3 6
18 5227118 İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefeleri S 3 0 3 6
19 5227119 İslam Düşüncesinde Siyaset Felsefeleri S 3 0 3 6
20 5227120 Gazali Felsefesi S 3 0 3 6
21 5227122 Genel Psikoloji S 3 0 3 6
22 5227123 Din Psikolojisi S 3 0 3 6
23 5227124 Gelişim Dönemleri ve Din-I S 3 0 3 6
24 5227125 Din Psikolojisinde Yöntem ve Kaynaklar S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5227601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5227602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5227224 Bilimsel Araştırma Teknikleri S 3 0 3 6
4 5227201 Çağdaş Sosyal Probl. ve Din Sosyolojisi S 3 0 3 6
5 5227202 Din Sosyolojisinda Akımlar S 3 0 3 6
6 5227203 Kurumlar Sosyolojisi S 3 0 3 6
7 5227204 Çağdaş Siyasal Akımlar S 3 0 3 6
8 5227205 Eğitim Sosyolojisi Meseleleri S 3 0 3 6
9 5227206 Bilgi Sosyolojisi ve Din Sosyolojisi S 3 0 3 6
10 5227207 Din Sosyolojisi Arş. Yönt.ve Teknikleri S 3 0 3 6
11 5227208 Sosyal Tabakalaşma ve Din S 3 0 3 6
12 5227209 Dini Gruplar S 3 0 3 6
13 5227210 Sosyal Değişme ve Din S 3 0 3 6
14 5227211 Din Felsefesine Giriş S 3 0 3 6
15 5227212 İslam Düşünürlerinde Din Felsefeleri S 3 0 3 6
16 5227214 Dinlerin Çokluğu Problemi S 3 0 3 6
17 5227215 Kıta Avrupası Filozoflarında Din S 3 0 3 6
18 5227216 İslam Felsefe Tarihi Metinleri S 3 0 3 6
19 5227217 Batı Endülüs Filozofları S 3 0 3 6
20 5227218 İslam Düşünc. Siyaset Felsefeleri S 3 0 3 6
21 5227219 Gazali Felsefesi S 3 0 3 6
22 5227220 Psikanaliz ve Din S 3 0 3 6
23 5227221 Gelişim Dönemleri ve Din-II S 3 0 3 6
24 5227222 Dini Gelişim Teorileri S 3 0 3 6
25 5227223 Çocukluk ve Ergenlikte Din S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5227502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5227505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5227602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5227605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)