İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyılı (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5226501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5226502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5226126 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5226127 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5226101 Osmanlı Tarihi S 3 0 3 6
6 5226102 İslam Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
7 5226103 İslam Medeniyeti Tarihi S 3 0 3 6
8 5226104 Selçuklular S 3 0 3 6
9 5226105 İslam Kurumları Tarihi S 3 0 3 6
10 5226106 İslam Siyasi Düşünce Tarihi S 3 0 3 6
11 5226107 İslam Tarihi Klasik Metinleri S 3 0 3 6
12 5226108 Hz. Peygamber ve Dönemi S 3 0 3 6
13 5226109 Raşid Halifeleri S 3 0 3 6
14 5226110 İslam Tarihi Metodolojisi S 3 0 3 6
15 5226111 Osmanlıca S 3 0 3 6
16 5226112 Paleografi S 3 0 3 6
17 5226113 Tarih Metodolojisi ve Felsefesi S 3 0 3 6
18 5226114 Müslüman Türk Devletleri Tarihi S 3 0 3 6
19 5226115 Türkiye'de İslam Tarihi Çalışmaları S 3 0 3 6
20 5226116 Anadolu Selçuklu Mimarisi S 3 0 3 6
21 5226117 Anadolu Selçuklu Süslemesi S 3 0 3 6
22 5226118 Osmanlı Mimarisi S 3 0 3 6
23 5226119 Osmanlı Dönemi Süslemesi S 3 0 3 6
24 5226120 Türk Din Musikisi Formları S 3 0 3 6
25 5226121 Türk Din Musikisi Kaynakları S 3 0 3 6
26 5226122 Türk Musikisi Tarihi S 3 0 3 6
27 5226123 Türk Musikisi Nazariyatı ve Repertuarı S 3 0 3 6
     Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5226601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5226602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5226222 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5226223 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5226201 Osmanlı Tarihi S 3 0 3 6
6 5226202 İslam Tarihi Kaynakları S 3 0 3 6
7 5226203 İslam Medeniyet Tarihi S 3 0 3 6
8 5226204 Selçuklular S 3 0 3 6
9 5226205 İslam Kurumları Tarihi S 3 0 3 6
10 5226206 İslam Siyasi Düşünce Tarihi S 3 0 3 6
11 5226207 İslam Tarihi Klasik Metinler S 3 0 3 6
12 5226208 Emeviler S 3 0 3 6
13 5226209 Abbasiler S 3 0 3 6
14 5226210 İslam Tarihi Metodolojisi S 3 0 3 6
15 5226211 Osmanlıca S 3 0 3 6
16 5226212 Paleografi S 3 0 3 6
17 5226213 Anadolu Selçuklu Süslemesi S 3 0 3 6
18 5226214 Osmanlı Mimarisi S 3 0 3 6
19 5226215 Osmanlı Dönemi Süslemesi S 3 0 3 6
20 5226216 Türk Musikisi Nazariyatı ve Repertuarı S 3 0 3 6
21 5226217 Tasavvuf Musikisi ve Ritüelleri S 3 0 3 6
22 5226218 İslam Mednyt. Klasik Musikisi Kaynakları S 3 0 3 6
23 5226219 Türk Musikisi Tarihi S 3 0 3 6
     Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5226502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5226505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5226602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5226605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)